Gäller de unika identiteterna produktkategorier eller enskilda exemplar av produkten?

Det beror på produktkategori. Produkter som behöver hanteras under sin livslängd kommer i många fall behöva identifieras på individnivå, medan det för förbrukningsprodukter kommer att vara tillräckligt med produktnivå eller batchnivå.