Finns det projekt som utvecklar produktpass för textilbranschen just nu?

Ja, i Sverige finns t ex projektet TrusTrace (delprojekt inom Trace4Value) och projektet Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden, som båda omfattar textilprodukter. I det EU-finansierade projektet CIRPASS utvecklas prototyper till produktpass inom tre kategorier, varav textilier är en.

Tillbaka till toppen