Kommer produktpasset (QR-koden) behöva sitta på produkten eller på förpackningen?

Produktidentiteten (inkodad i t ex en QR-kod) ska sitta på produkten eller finnas i dokumentation som följer med produkten. I normalfallet kommer samma kod troligen att sitta även på förpackningen, för att underlätta köpbeslut (komma åt informationen före köp) och för att kunna använda koden i butikskassor vid köp utan att behöva öppna förpackningen.

Tillbaka till toppen