Kommer lagen gälla bara i EU eller även utanför EU, alltså för produkter som är producerade utanför EU?

Lagen kommer att gälla alla produkter som säljs i EU, oavsett var de produceras.