Kommer lagen gälla alla produkter?

Lagen kommer att gälla alla produkter som säljs på EU-marknaden, undantaget livsmedel, djurfoder och medicinska produkter.

Tillbaka till toppen