ESAP 9.2 – Orderlös fakturering (Dokumentation)

Här finns de tekniska specifikationerna för ESAP 9.1, Orderlös fakturering. Version 2.3 är den senaste versionen. Alla uppdateringar och nya implementeringar bör göras i denna version.

Affärsdokumentspecifikationen (ADS) visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen. Översikten beskriver strukturen i affärsdokumentet på ett överskådligt sätt.

Meddelandespecifikationen (MS) anger hur affärstermerna i affärsdokumentspecifikationen placeras i ett EDIFACT-meddelande.

Ändringshistoriken beskriver de ändringar som har införts i specifikationerna jämfört med den förra versionen.

Rättelserna beskriver rättelser av specifikationerna.

9.1.3 Ny/ersättningspris- och sortimentslistaSenast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.32008-09-01
Meddelandespecifikation MS 392008-09-01
9.1.4 Ändringspris- och sortimentslistaSenast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.42008-09-01
Meddelandespecifikation MS 392008-09-01
9.2.2 Leveransavisering med kolliinformationSenast ändrad
Affärsdokumentspecifikation 9.2.22008-09-01
Meddelandespecifikation MS 492008-09-01
9.2.1 Orderlös fakturaSenast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.2.12010-03-09
Meddelandespecifikation MS 482008-09-01
Ändringar föranledda av ändringar i momslag2013-06-27
Scenariobeskrivning och UnderbilagorSenast ändrad
Scenariobeskrivning2008-09-01
Underbilagor2008-09-01

DokumentSenast ändrad
Fakturakalkylator2013-08-07

DokumentationSenast ändrad
Kodlistor

Hittade du inte dokumentet du sökte?

På webben publicerar vi de senaste versionerna av ESAP-dokumentationen. Kontakta oss för få tillgång till tidigare dokumentation.

Jag godkänner villkoren för hantering av personuppgifter*