GS1-sändningsnummer (GINC)

GINC (Global ID Number for Consignments) är ett GS1-sändningsnummer som används för att identifiera gods som ska transporteras tillsammans. Sändningsnumret är ett unikt globalt nummer som säkerställer olika att kollin inte separeras från varandra under transporten från en punkt till en annan.

De logistiska enheter som ska transporteras tillsammans kan identifieras med GINC. Det gör att speditören kan hålla ihop enheterna när de transporteras från en punkt till nästa.

Vem använder GINC?

Företag inom transport och logistik använder GINC för att identifiera en sändning, en logistisk enhet. Oftast är det speditören som tar fram sändningsnumret, men ibland kan transportören eller godsavsändaren ansvara för att identifiera sändningen med GINC om de kommit överens om det med speditören.

De använder GINC för att skapa effektivitet, säkerhet och spårbarhet i sina logistikflöden. Numret är en del i GS1:s globala standarder, ett gemensamt globalt språk, och används för att transportera gods i hela världen.

Nyttan med GINC

När en artikel numreras med GTIN får den ett unikt artikelnummer. Det finns ingen annan artikel eller en likadan artikel från en annan leverantör som har samma nummer. Detsamma gäller för GINC, fast inom transport och logistik. Då beskriver numret en specifik grupp kollin, en sändning, som transporteras tillsammans. Med hjälp av numret hålls kollina ihop och hela sändningen hamnar på rätt plats.

Överföra GINC till en streckkod

Den vanligaste streckkoden för att överföra GINC är GS1-128, men det är även möjligt att använda en EPC/RFID-tagg.

I GS1-128 ingår så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med den information den beskriver. Applikationsidentifieraren för GINC är 401.