Transportflödet (Dokumentation)

Här finns handledningen och de tekniska specifikationerna för Transportflödet. Merparten av specifikationerna är framtagna i en internationell arbetsgrupp, medan en nationell arbetsgrupp har utvecklat transportfakturan.

För att få en fullständig bild av hur specifikationerna ska användas bör även handledningen för Transportflödet läsas.

Specifikationer framtagna i internationell arbetsgrupp

Specifikationerna för de affärsmeddelanden som är framtagna i det internationella projektet kan hämtas på GS1:s globala webbplats. och klicka på länkarna därunder för att ladda ner specifikationerna för följande affärsmeddelanden:

Transport Planning

Transport Execution

För Transport Instruction och Transport Instruction Response finns även en utförlig implementeringsguide framtagen.

Transport Instruction and Response Implementation Guide

Specifikationerna är baserade på GS1 XML.

Specifikationer framtagna i nationell arbetsgrupp

Specifikationerna för transportfakturan, som är framtagen i det nationella projektet, finns här nedan. Transportfakturan är baserad på EANCOM.

  • Affärsdokumentspecifikationen (ADS) visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen. Översikten beskriver strukturen i affärsdokumentet på ett överskådligt sätt.
  • Meddelandespecifikationen (MS) anger hur affärstermerna i affärsdokumentspecifikationen placeras i ett EDIFACT-meddelande.
  • Ändringshistoriken beskriver de ändringar som har införts i specifikationerna jämfört med den förra versionen.
  • Rättelserna beskriver rättelser av specifikationerna.
  • Specifikationerna är skrivskyddade, men de icke-skrivskyddade kopiorna kan användas för egna anteckningar.

Hittade du inte dokumentet du sökte?

På webben publicerar vi de senaste versionerna av ESAP-dokumentationen. Kontakta oss för få tillgång till tidigare dokumentation.

    Jag godkänner villkoren för hantering av personuppgifter*

    Tillbaka till toppen