GS1-affärsrelationsnummer (GSRN)

GSRN (Global Service Relation Number) är ett GS1-affärsrelationsnummer som används för att ge kund-, affärs- eller användarrelationer en unik identitet.

Vem använder GSRN?

I Sverige används GSRN för att numrera elanläggningar (mätpunkter). GSRN kan även användas för stöldskyddsmärkning och av tjänsteföretag som vill identifiera sina relationer med enskilda tjänsteleverantörer, till exempel läkare som arbetar på ett sjukhus eller konsulter som utför arbete för deras räkning.

Vad är nyttan med GSRN?

När en relation får den ett unikt affärsrelationsnummer, GSRN, förenklas beställning, planering och underhåll av företagets tjänster för både företagets kunder och för företaget själv.

Genom att använda GSRN kan företag effektivisera sina processer, höja tjänstekvaliteten och skapa transparens för spårbarhet i hela värdekedjan. Det gynnar både slutkund och tjänsteföretag!

Glödlampor, GSRN

Överföra GSRN till en streckkod

Den vanligaste streckkoden för att överföra GSRN är GS1-128, men det går också att använda GS1 DataMatrix eller en EPC/RFID-tagg.

Tillbaka till toppen