Bygg

Mötesinformation

Datum:
Mötesledare:
David Almroth, GS1 Sweden AB
Kontaktinformation:
david.almroth@gs1.se
Mötesplats:
Västra Järnvägsgatan 15, Stockholm

Användargrupp Byggs syfte är att genom ett konkurrensneutralt samarbete mellan aktörer i byggbranschen gällande tillämpningen av GS1:s identiteter och standarder, få effektiva och kvalitetssäkrade informations- och produktflöden och därmed möjliggöra förbättringar i hela livscykeln av ett byggnadsverk. Om du verkar inom byggbranschen, eller i branschens omedelbara närhet, är du välkommen att anmäla ditt intresse att delta.

Mål under 2020

  • Att under 2020 bestämma en tillämpning av hur alla byggprodukter ska kunna identifieras med GTIN, hur produkterna kan vara märkta och att tillämpningen som tagits fram blir globalt accepterade.
  • Att under 2020 genomföra kommunikations- och utbildningsinsatser gällande dessa tillämpningar.
  • Att under 2020 sprida kunskap och information om gruppens arbete och tillämpningar.

Huvudfrågeställningar

  • GTIN på lagerlagda artiklar jämte GTIN Management rules
  • GTIN på konfigurerbara artiklar

Organisation

För att bli mer effektiva har en samordningsgrupp bildats för att koordinera arbetet i de olika undergrupper som vid olika tidpunkter kan behövas. Identifierade undergrupper är:

GTIN & GTIN Management Rules (aktiv)
Svenskt trä (aktiv – arbetet bedrivs inom ramen för Svenskt Trä)
Övrigt byggmaterial (pausad)
Fönster och Dörrar (pausad)
Kravidentifikation (pausad)

Förutsättningar för deltagande i användargrupp hos GS1 Sweden:

  • Deltagaren ska ha mandat från företaget den representerar att föra företagets talan i användargruppen.
  • Deltagare ska vara insatt i det egna företagets processer och affärssystem och ha kunskap om företagets flöden kring produkter och information. Deltagaren ska också ha en position i företaget som möjliggör implementation av framtagna rekommendationer.
  • Deltagaren ska ha möjlighet att lägga ner arbetstid på användargruppens arbete såsom närvaro på möten och tid att återkoppla internt. Aktivt deltagande på möten förutsätts liksom engagemang för de frågor som behandlas.

Anmäl dig till denna användargrupp

När du skickar in din anmälan kommer GS1 Sweden att hantera dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

Jag godkänner villkoren för hantering av personuppgifter*