Bygg

Användargrupp Byggs syfte är att genom ett konkurrensneutralt samarbete mellan aktörer i byggbranschen gällande tillämpningen av GS1:s identiteter och standarder, få effektiva och kvalitetssäkrade informations- och produktflöden och därmed möjliggöra förbättringar i hela livscykeln av ett byggnadsverk. Om du verkar inom byggbranschen, eller i branschens omedelbara närhet, är du välkommen att anmäla ditt intresse att delta.

Mål

 • Bestämma en tillämpning av hur alla byggprodukter ska kunna identifieras med GTIN, hur produkterna kan vara märkta och att tillämpningen som tagits fram blir globalt accepterade.
 • Genomföra kommunikations- och utbildningsinsatser gällande dessa tillämpningar.
 • Sprida kunskap och information om gruppens arbete och tillämpningar.

Huvudfrågeställningar

 • GTIN på lagerlagda artiklar jämte GTIN Management rules
 • GTIN på konfigurerbara artiklar
 • Kopplingen mellan Data Templates – GMN – GTIN

Organisation

För att bli mer effektiva har en samordningsgrupp bildats för att koordinera arbetet i de olika undergrupper som vid olika tidpunkter kan behövas. Nuvarande undergrupper är:

 • GTIN Tillämpning
 • GTIN Internationell guideline (inom ramen för GSMP – Global Standard Management Process)
 • Data Template – GMN – GTIN
 • Kravidentifikation
 • Material och produkter
 • Förpackningsmärkning och spårbarhet (inte aktiv)

Deltagare

Samordningsgruppen för att koordinera arbetet består av följande personer:

NCC AB
NorDan AB
SundaHus i Linköping AB
Informationsbyggarna
Svensk Byggtjänst
TMF
Bjerking AB / BIM Alliance
NorDan AB
Mats Björkqvist Logistikkonsult
Ahlsell AB
BEAst AB
Logiq Sweden AB

Mötesledare

David Almroth, GS1 Sweden
E: fornamn.efternamn@gs1.se

Förutsättningar för deltagande i användargrupp hos GS1 Sweden:

 • Deltagaren ska ha mandat från företaget den representerar att föra företagets talan i användargruppen.
 • Deltagare ska vara insatt i det egna företagets processer och affärssystem och ha kunskap om företagets flöden kring produkter och information. Deltagaren ska också ha en position i företaget som möjliggör implementation av framtagna rekommendationer.
 • Deltagaren ska ha möjlighet att lägga ner arbetstid på användargruppens arbete såsom närvaro på möten och tid att återkoppla internt. Aktivt deltagande på möten förutsätts liksom engagemang för de frågor som behandlas.

Anmäl dig till denna användargrupp

När du skickar in din anmälan kommer GS1 Sweden att hantera dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

  Jag godkänner villkoren för hantering av personuppgifter*

  Tillbaka till toppen