ESAP 9.1 – Periodisk fakturering (Dokumentation)

Här finns handledningen och de tekniska specifikationerna för ESAP 9.1, Periodisk fakturering. Version 2.6 är den senaste versionen. Alla uppdateringar och nya implementeringar bör göras i denna version.

  • Handledningen beskriver hur affärsdokumenten ska användas i affärsprocessen.
  • Affärsdokumentspecifikationen (ADS) visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen. Översikten beskriver strukturen i affärsdokumentet på ett överskådligt sätt.
  • Meddelandespecifikationen (MS) anger hur affärstermerna i affärsdokumentspecifikationen placeras i ett EDIFACT-meddelande.
  • Ändringshistoriken beskriver de ändringar som har införts i specifikationerna jämfört med den förra versionen.
  • Rättelserna beskriver rättelser av specifikationerna.
  • Specifikationerna är skrivskyddade, men de icke-skrivskyddade kopiorna kan användas för egna anteckningar.

DokumentSenast ändrad
Handledning ESAP 9.12013-06-17

9.1.3 PrislistaSenast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.32008-03-14
Översikt ADS 9.1.32008-03-14
Meddelandespecifikation MS 392008-03-14
9.1.4 ÄndringsprislistaSenast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.42008-03-14
Översikt ADS 9.1.42008-03-14
Meddelandespecifikation MS 392008-03-14
9.1.5 AnläggningslistaSenast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.52009-09-22
Översikt ADS 9.1.52009-09-22
Meddelandespecifikation MS 752009-09-22
9.1.6 TelefonispecifikationSenast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.62011-03-15
Översikt ADS 9.1.62011-03-15
Meddelandespecifikation MS 562011-03-15
9.1.1 Faktura baserad på förbrukningSenast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.12008-05-13
Översikt ADS 9.1.12008-03-14
Meddelandespecifikation MS 362011-03-01
Ändringar föranledda av ändringar i momslag2013-06-27
ÄndringshistorikSenast ändrad
Ändringshistorik ESAP 9.12013-08-07

DokumentSenast ändrad
Fakturakalkylator2013-08-07

DokumentationSenast ändrad
Kodlistor

Hittade du inte dokumentet du sökte?

På webben publicerar vi de senaste versionerna av ESAP-dokumentationen. Kontakta oss för få tillgång till tidigare dokumentation.

    Jag godkänner villkoren för hantering av personuppgifter*