ESAP 9.1 – Periodisk fakturering (Dokumentation)

Här finns handledningen och de tekniska specifikationerna för ESAP 9.1, Periodisk fakturering. Version 2.6 är den senaste versionen. Alla uppdateringar och nya implementeringar bör göras i denna version.

  • Handledningen beskriver hur affärsdokumenten ska användas i affärsprocessen.
  • Affärsdokumentspecifikationen (ADS) visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen. Översikten beskriver strukturen i affärsdokumentet på ett överskådligt sätt.
  • Meddelandespecifikationen (MS) anger hur affärstermerna i affärsdokumentspecifikationen placeras i ett EDIFACT-meddelande.
  • Ändringshistoriken beskriver de ändringar som har införts i specifikationerna jämfört med den förra versionen.
  • Rättelserna beskriver rättelser av specifikationerna.
  • Specifikationerna är skrivskyddade, men de icke-skrivskyddade kopiorna kan användas för egna anteckningar.
Dokument Senast ändrad
Handledning ESAP 9.1 2013-06-17
9.1.3 Prislista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.3 2008-03-14
Översikt ADS 9.1.3 2008-03-14
Meddelandespecifikation MS 39 2008-03-14
9.1.4 Ändringsprislista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.4 2008-03-14
Översikt ADS 9.1.4 2008-03-14
Meddelandespecifikation MS 39 2008-03-14
9.1.5 Anläggningslista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.5 2009-09-22
Översikt ADS 9.1.5 2009-09-22
Meddelandespecifikation MS 75 2009-09-22
9.1.6 Telefonispecifikation Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.6 2011-03-15
Översikt ADS 9.1.6 2011-03-15
Meddelandespecifikation MS 56 2011-03-15
9.1.1 Faktura baserad på förbrukning Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 9.1.1 2008-05-13
Översikt ADS 9.1.1 2008-03-14
Meddelandespecifikation MS 36 2011-03-01
Ändringar föranledda av ändringar i momslag 2013-06-27
Ändringshistorik Senast ändrad
Ändringshistorik ESAP 9.1 2013-08-07
Dokument Senast ändrad
Fakturakalkylator 2013-08-07
Dokumentation Senast ändrad
Kodlistor

Hittade du inte dokumentet du sökte?

På webben publicerar vi de senaste versionerna av ESAP-dokumentationen. Kontakta oss för få tillgång till tidigare dokumentation.

    Jag godkänner villkoren för hantering av personuppgifter*

    Tillbaka till toppen