GS1-individnummer (GIAI)

GIAI (Global Individual Asset Identifier) är ett GS1-individnummer som används för att ge enskilda tillgångar eller inventarier unika nummer. Numret gör det möjligt att spåra och lagra information om en specifik tillgång och används för att numrera till exempel elmätare, datorer och mobiltelefoner.

Vem använder GIAI?

GIAI används till exempel av företag inom transportindustrin, hälso- och sjukvård, IT-och telecomindustrin och oljebranschen. GIAI tilldelas av den som äger tillgången oavsett vem som tillverkat den.

Vad är nyttan med GIAI?

När en inventarie har ett unikt GIAI kan den registreras i olika inventarieregister och underhållssystem. I systemen kan företagen registrera relevant information som till exempel var den är, information om reparationer som gjorts och när underhåll har genomförts.

GIAI

Hur används GIAI?

GIAI kan antingen användas endast som nummer men även kodas in i en streckkod. Vanliga streckkoder för GIAI är GS1-128 och GS1 DataMatrix, men även EPC/RFID.

Tillbaka till toppen