Identifiera och märka elanläggningar

GS1-affärsrelationsnummer kallas för GSRN (Global Service Relation Number) och används för att numrera kund-, affärs- eller användarrelationer med unika affärsrelationsnummer. I Sverige används GSRN för att numrera elanläggningar (mätpunkter) och stöldskyddsmärkning.

Skapa GSRN och identifiera elanläggningar

GS1 Sweden tilldelar de svenska elnätsföretagen ett GS1 företagsprefix där ett branschgemensamt nummer ingår. Detta gör det möjligt att använda sig av ett kortare nummer för anläggnings- eller mätpunktsidentiteten i till exempel muntlig kommunikation. Ett elnätsföretag tilldelas företagsprefixet 735999XXX, där XXX är unikt för företaget. Därefter identifierar elnätsföretaget själv sina anläggningar.

GSRN består av 18 siffror som du skapar med hjälp av ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra. Så här skapar du GSRN för en elanläggning:

  1. Ange ditt GS1 Företagsprefix som består av 6–9 siffror.
  2. Ge din enhet ett löpnummer. Vi rekommenderar att du numrerar affärsrelationerna så att den första relationen får nummer ”…001”, den andra relationen får nummer ”…002”, och så vidare. Observera att du själv måste ha koll på vilka löpnummer du använder eftersom detta inte är något som registreras hos oss.
  3. Slutligen ska du beräkna och ange en kontrollsiffra. Kontrollsiffran går inte att bestämma själv utan måste räknas ut.

Märka elanläggningar

För att märka en elanläggning med GSRN ska streckkoden GS1-128 användas. I GS1-128 ingår så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av dataelement som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med dataelementet. Applikationsidentifieraren för GSRN är 8018.

Om du vill skriva ut streckkodsetiketter själv behöver du en mjukvara och en ”on demand”-skrivare. Har du inte tillgång till mjukvara eller en skrivare kan du anlita någon som gör det åt dig, till exempel en förpackningsdesigner, reklambyrå eller ett tryckeri.

Här finns en lista med streckkodsleverantörer som kan hjälpa dig.

Regler vid försäljning och överlåtelse av anläggningar

Anläggningarna behåller sin identitet även om äganderätten för anläggningen övergår till ett annat företag. Det vill säga, om ett elnätsföretag säljer en del av sitt elnät, och därmed ett antal anläggningar, ska anläggningarna behålla identiteterna i det sålda elnätet. Om ett elnätsföretag upphör att existera och helt övertas av ett annat företag ska även företagsprefixet överlåtas till den nya ägaren.

Att lagra anläggningsidentiteten i en databas

När anläggningsidentiteten ska lagras i en databas ska alla siffror i GSRN anges, även om ett kortare nummer används vid muntlig kommunikation.

Observera att siffrorna för applikationsidentifieraren inte ska lagras i databaser tillsammans med anläggningsidentiteten.

Lista med elnätsföretag

När en elkund ska byta elleverantör är det viktigt för den nya elleverantören att veta vilket nätföretag som ansvarar för elanläggningen där bytet ska ske. Med hjälp av mätpunktsidentiteten/anläggningsidentiteten (GSRN) kan du i listan nedan leta upp vilket nätföretag som ansvarar för en specifik elanläggning.

Tillbaka till toppen