Globalt fokus vid uppdatering av Validoo

Den 21 maj sker större uppdateringar i Validoo i samband med en ny version av standarden GDSN (Global Data Synchronization Network) och GS1 Artikelinformation.

I början av 2022 blev GS1 Sweden kompatibelt med GS1 Global Data Model – en ny datamodell som spelar en viktig roll för datakvaliteten inom GDSN och dataharmonisering med övriga världen. I standardversion 3.1.19 kommer ett stort antal termer och koder i GS1 Artikelinformation läggas till och bytas ut för att bli mer enhetliga med datamodellen som gäller globalt.

Mer hållbar kvalitetssäkring

Du som kvalitetssäkrar artikelinformation hos GS1 Sweden har nu möjlighet att digitalt kvalitetssäkra data för variabelviktvaror. Genom att skicka ett digitalt varuprov i stället för den fysiska förpackningen är du med och bidrar till minskat matsvinn och utsläpp av koldioxid (CO2) för transporter. Kvalitetssäkringen blir således även mer kostnadseffektiv och hållbar för dig.

Relaterat

Standarduppdatering 3.1.19

Datakvalitet och global harmonisering är två stora kundnyttor i samband med uppdateringen av GDSN till version 3.1.19.

Läs mer om standarduppdateringen >

Förändringar i Validoo DataEntry i samband med 3.1.19

Uppdateringen kommer få påverkan på de artiklar som är publicerade i Validoo DataEntry.

Mer om förändringarna i Validoo DataEntry >

Regler för kvalitetssäkring av artikelinformation

I samband med uppdatering av standarden påverkas också vissa regler för dig som manuellt kontrollerar din artikelinformation hos GS1 Sweden.

Påverkade regler för kvalitetssäkring av GS1 Artikelinformation >

Tillbaka till toppen