Nu ännu effektivare artikeladministration i Validoo DataEntry

Vi jobbar ständigt med att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster för att du som användare ska få hjälp att lyckas med din informationshantering. Här kan du läsa om de senaste uppdateringarna som har skett under våren och vilka förändringar som sker i inmatningssystemet Validoo DataEntry i samband med standarduppdateringen 3.1.19.

Senaste uppdateringarna:

Smidigare uppdatering på flera artiklar samtidigt med Excel Import

Excel Import är en ny funktion som hjälper dig spara tid och effektivisera din administration. Med tre enkla steg kan du nu uppdatera artikelinformation för flera artiklar samtidigt.

Gör så här:

  1. Exportera ett Excel-ark från Validoo DataEntry med din artikelinformation
  2. Gör dina ändringar i Excel och spara filen
  3. Ladda upp Excel-arket igen i Validoo DataEntry

Funktionen är särskilt användbar för dig som till exempel vill rätta till eller lägga till mer data för dina artiklar.

Mischa från GS1 Sweden visar hur du smidigt kan uppdatera flera artiklar samtidigt med Excel Import i Validoo DataEntry.

Kopiera artiklar oavsett status

Med funktionen ”Kopiera”, får du möjlighet att kopiera artiklar oavsett vilken status de har. Det kommer effektivisera ditt arbete, spara tid och förenkla inför lanseringar.

Kopierafunktionen kommer nu bli mer flexibel och kan exempelvis med fördel användas för att skapa olika utkast som går att använda som mallar. Mallarna kan sedan användas som grund för artiklar som delar en stor mängd likadan information i många attribut.

Ny målmarknad: Finland

I mars lanserades en ny funktion i Validoo DataEntry som gör att du nu kan välja att skicka din artikelinformation till målmarknad Finland och till finska mottagare. Uppdateringen är ett resultat av GS1s arbete för global harmonisering för branscher som vill dela sin produktdata till mottagare i andra länder.

Förändringar i Validoo DataEntry i samband med standarduppdatering 3.1.19

Den 21 maj sker en stor standarduppdatering av GDSN (Global Data Synchronization Network) vilket kommer få påverkan på de artiklar som du har publicerade i Validoo DataEntry. Bland annat kommer termerna gällande påståenden om ”Fritt från” och ”Diettyp” att ersättas med nya termer. Det innebär att om du har artiklar med den typen av information och har ett behov av att skicka om din artikelinformation så behöver du uppdatera dessa till de nya termerna.

För att underlätta arbetet för dig kommer vi, där det är möjligt, automatiskt flytta över informationen i de utgångna termerna till de nytillkomna och skapa upp ”Utkast”. Vi kommer inte publicera den nya informationen automatiskt, utan det är upp till dig som användare att sköta publiceringen. Om du inte vill använda dig av utkasten utan vill arbeta själv med uppdateringarna går det bra att markera utkasten och radera dessa. Självklart kan du öppna utkasten och jobba vidare med dem om du vill göra andra justeringar.

Vi kommer, om det är möjligt, skapa ”Utkast” för de artiklar där det finns ifylld information i följande termer:

  • Fritt från-märkning (T4031)
  • Allergi/dietmärkning (T4028)
  • Ursprungsdeklaration (T5038)

Observera att om du uppdaterar information som har genomgått manuell kvalitetssäkring kommer du att få status “Åtgärd Behövs”.

Relaterat

Standarduppdatering 3.1.19

Datakvalitet och global harmonisering är två stora kundnyttor i samband med uppdateringen av GDSN till version 3.1.19.

Läs mer om standarduppdateringen >

Handledning GS1 Artikelinformation

I kommande version av handledningen kan du se exakt vilka termer som tillkommer och vilka som tas bort i samband med uppdateringen.

Handledning för GS1 Artikelinformation >

Regler för kvalitetssäkring av artikelinformation

I samband med uppdatering av standarden påverkas också vissa regler för dig som manuellt kontrollerar din artikelinformation hos GS1 Sweden.

Påverkade regler för kvalitetssäkring av GS1 Artikelinformation >

Tillbaka till toppen