GS1 Global Data Model

GS1 Global Data Model

En produkt. En upplevelse. Alla kanaler

GS1 Global Data Model hjälper dig att ge konsumenter en sömlös shoppingupplevelse i alla kanaler med hjälp av produktinformation.

Genom att förenkla och samordna utbytet av produktdata över hela världen, ger GS1 Global Data Model ökad effektivitet för både leverantörer och retailers. Det i sin tur innebär ökad datakvalitet och en förbättrad kundupplevelse.

Om denna standard

Aktuell version: GS1 Global Data Model v1.3.1 (Maj 2021)

Äldre version: GS1 Global Data Model v1.2 (Mar 2021)

Alla behöver bättre produktdata

Bättre produktdatakvalitet med Global Data Model

I dag ställer konsumenter, handelspartners och tillsynsmyndigheter krav på att företag ska leverera mer och bättre produktdata än någonsin tidigare.

Samtidigt kräver intressenter på världens marknader olika mängd data för att möta deras respektive unika behov. Det skapar en komplex affärsmiljö, höga kostnader och en dålig datakvalitet överlag.

Film: Kvalitet på din produktinformation

Fördelar med Global Data Model

Förbättrad konsumentupplevelse

  • Enklare att söka och hitta produkter online
  • Minskat behov av att returnera produkter på grund av fel och oklarheter vid beställning
  • Fler nya och unika produkter blir tillgängliga tidigare
  • Fler personliga erbjudanden och upplevelser

Ökad effektivitet för handeln

  • Färre resurser behövs för att utbyta data
  • Förenklad datahantering, styrning och kvalitetskontroll
  • Minskade kostnader för att hantera dataproblem
  • Maximerade möjligheter till avancerad analys

Kundcase: Bättre datakvalitet genom internt kvalitetsarbete

Hur kommer jag igång?

Implementera Global Data Model

Du kan börja med att läsa om pilotprojekt som genomförts för att upprätta bästa praxis för implementering av GS1 Global Data Model. Lärdomar från piloterna visar på behovet av att investera i rätt personer, processer och teknik. Dock förväntas en positiv avkastning på dessa investeringar eftersom ökad effektivitet förväntas uppväga den initiala engångsinvesteringen.

Så förbereder du dig