GS1 Global Data Model

En produkt. En upplevelse. Alla kanaler

Vad är GS1 Global Data Model?

GS1 Global Data Model (GDM) är en datamodell som används för att harmonisera och effektivisera utbytet av produktdata över hela världen. Med GDM, definieras en konsekvent uppsättning produkttermer som förenklar datautbyte mellan handelspartner, för mer exakt, komplett och aktuell produktinformation.

På så vis kan du erbjuda dina konsumenter en sömlös shoppingupplevelse i alla kanaler med hjälp av standardiserad artikelinformation. Och mer vardagseffektivitet för köpare och säljare genom snabbare, enklare och billigare hantering av grundläggande data.

Ladda ned senaste versionen av standarden

Alla behöver bättre produktdata

Konsumenter, handelspartners och tillsynsmyndigheter ställer krav på att företag ska leverera mer och bättre produktdata än någonsin tidigare. Samtidigt kräver parter i informationskedjan olika mängd data för att möta deras respektive unika behov. Det skapar en komplex affärsmiljö, höga kostnader och en dålig datakvalitet överlag.

För att möta kraven, erbjuder GDM en internationellt överenskommen standard som är anpassad och harmoniserad med alla länders databehov.

Vem använder GS1 Global Data Model?

Global Data Model används globalt av företag i hela världen, vilket gör det enklare att göra affärer. Oftast används modellen inom dagligvaruhandeln, alkoholhaltiga drycker och Foodservice.

GS1-artikelnummer (GTIN)
Varumärkesägare
Företag som behöver utbyta data om sina artiklar. Ofta leverantörer av produkter.
GTIN
Datamottagare
Företag som tar emot data om artiklar. Ofta återförsäljare, grossister eller onlinehandel.
GTIN konsument
Konsumenter
Slutanvändare av produkten som behöver utförlig produktinformation.

Fördelar för konsumenter och företag

  • Enklare att söka och hitta produkter online.

  • Minskat behov av att returnera produkter på grund av fel och oklarheter vid beställning.

  • Fler personliga erbjudanden och upplevelser.

  • Färre resurser behövs för att utbyta data.

  • Förenklad datahantering, styrning och kvalitetskontroll.

  • Minskade kostnader för att hantera dataproblem.

  • Maximerade möjligheter till avancerad analys.

Så fungerar GS1 Global Data Model

Datamodellen synliggör datakrav mellan handelsparter genom att definiera de termer som behövs för att lista och sälja din produkt på en utvald marknad.

Definierar produkttermer tydligt och affärsmässigt.
Standardiserar termer som krävs för utbyte av produktdata.
Redogör för olika behov efter kategori, region och plats.
Stödjer sömlöst, teknikagnostiskt datautbyte.


Tillbaka till toppen