Datakvalitet och global harmonisering med GDSN 3.1.19

Den 21 maj sker en större standarduppdatering av Global Data Synchronization Network (GDSN) och GS1 Artikelinformation. GDSN version 3.1.19 berör många användare, eftersom Sverige tar ett stort steg mot global harmonisering av data och ökad datakvalitet.

GS1 Global Data Model implementerat

GS1 Global Data Model används för att harmonisera och effektivisera utbytet av produktdata över hela världen.

I början av 2022 blev GS1 Sweden kompatibla med GS1 Global Data Model. Det är en ny global datamodell som spelar en viktig roll för datakvaliteten inom GDSN.

Att följa den globala datamodellen är ett viktigt steg mot dataharmonisering med övriga världen. Du som är varumärkesägare eller återförsäljare får nu ökad möjlighet till;

  • mer komplett information till konsumenter,
  • enklare datautbyte,
  • högre datakvalitet,

… och dessutom bättre effektivitet i det operativa arbetet med artikelinformation och nya möjligheter att sälja produkter till flera marknader.

I GS1 artikelinformation version 3.1.19 kommer termer och koder både läggas till och bytas ut för att bli mer enhetliga med den globala datamodellen.


Att arbeta för ett gemensamt affärsspråk som skapar mer global harmonisering för våra kunder är en drivkraft varje dag för oss på GS1 Sweden.

Lena Grönlund, Product Manager på GS1 Sweden

Nya möjligheter för flera branscher

Uppdateringen av GDSN och GS1 Artikelinformation innehåller ett stort set av 24 nya termer och nya eller ändrade kodvärden samt valideringsregler för att säkerställa hög datakvalitet.

Det innebär nya möjligheter till mer data och påverkan för leverantörer och varumärkesägare som hanterar information om bland annat dagligvaror, alkoholhaltiga drycker, skönhet och frukt & grönt.

Kosmetik får grundläggande termer

Svenska skönhetsbranschen med Axbeautyhouse i spetsen har under 2022 påbörjat sin anslutning till GDSN och standardiserad artikelinformation. I uppdateringen till GDSN 3.1.19 finns nu de grundläggande termerna för kosmetik tillgängliga för svenska marknaden.


Vi ser ett starkt behov inom skönhetsbranschen för en gemensam hanteringsprocess av all artikelinformation i varuflödet och i säljkanalerna. Att vi tillsammans med GS1 Sweden nu implementerar en effektiviserad och korrekt hantering av produktinformation kommer spara mycket tid i hela värdekedjan.

Johanna Sjöborg, CCO på Axbeautyhouse

Frukt & Grönt får nya termer för klassificering 

Frukt & Grönt får tre nya globala termer i standarden som handlar om att ange klassificering, vetenskapligt namn och varianter. Alla som tillverkar eller säljer färskvaror och blommor kan nu få bättre hjälp i att uppfylla lagkrav för klassificering och ge konsumenter mer och bättre information. 


I release 3.1.19 implementerar vi tre nya termer i Sverige från den globala standarden för branscherna färsk frukt och grönsaker samt blommor. Dessa termer gör det möjligt att dela högkvalitativ produktinformation med ett gemensamt affärsspråk som skapar värde för leverantörer, återförsäljare och kunder.

Marcus Karlsson, Team Leader Master data på ICA Gruppen

Mer konsumentinformation om alkoholhaltiga drycker  

Varumärkesägare och återförsäljare av alkoholhaltiga drycker har fått flera nya termer att se fram emot. Till exempel T4322 Sötmanivå för alkoholhaltig dryck, kod och T4316 Lagringstid för alkoholhaltig dryck. Det här betyder att företagen får hjälp att ange mer konsumentvänlig information i butik och online. 

Borttagna och ersatta termer och kodvärden 

För första gången sedan 2016 har vissa termer och kodvärden utgått och ersatts av andra termer, vilket innebär förändringar för dig som användare. Termer som har tagits bort och ersatts vid versionsuppdateringen är: 

T4031 Fritt från-märkning, kod och T4028 Allergi/dietmärkning, kod 

Nuvarande Fritt från-märkning (T4031) och Allergi/dietmärkning (T4028) utgår och ersätts av fyra nya termer;  

  • Är påstående märkt på förpackningen (T4311) 
  • Typ av påstående (T4313)  
  • Ämne för påstående, kod (T4314) 
  • Är diettyp märkt på förpackningen? (T4312) 

Med den nya lösningen kan du ange om ett påstående eller en typ av diet är angivet på förpackningen eller ej.  

T0187 Typ av Databärare  

Nuvarande Typ av Databärare (T0187) utgår och ersätts av; 

  • Typ av Databärare (T4310) som kommer definiera vilken streckkod/databärare som är tryckt på förpackningen.  

T5038 Ursprungsdeklaration  

Nuvarande Ursprungsdeklaration (T5038) utgår och ersätts av Ursprungsområde (T4202). Guidning i Handledningen som du tidigare hittade under Ursprungsdeklaration är nu flyttad till Ursprungsområde