Nya regler i kvalitetssäkringstjänsten

Den 21 maj genomförs en större standarduppdatering av GDSN (Global Data Synchronization Network) och GS1 Artikelinformation. Uppdateringen innebär sex nya regler för kvalitetssäkring och möjlighet att uppnå högre datakvalitet för dig som beställer manuell kontroll av artikelinformation och streckkoder.

Versionsbytet till GDSN 3.1.19 berör många användare eftersom Sverige i och med detta tar ett stort steg mot global harmonisering av data och högre datakvalitet. Uppdateringen innehåller nya termer för artikelinformation och förändringar i kodvärden som kommer skapa stor nytta för leverantörer och varumärkesägare i flera branscher. Du som kvalitetssäkrar artikelinformation kommer få sex nya regler för bland annat streckkodskontroll och märkningar.

I början av 2022 blev GS1 Sweden kompatibelt med GS1 Global Data Model – en ny datamodell som spelar en viktig roll för datakvaliteten inom GDSN och dataharmonisering med övriga världen. Som svensk GS1-användare får du nu ökad möjlighet till mer komplett information till konsumenter, enklare datautbyte och högre datakvalitet.

Vad innebär uppdateringen för dig?

Efter den 21 maj kommer vi börja kvalitetssäkra de nya reglerna som ingår i releasen. Om du väljer att göra en uppdatering i artikelinformationen och publicerar om den så kommer statusen ändras till Åtgärd behövs för att visa att det finns ny information som inte har kvalitetssäkrats ännu.

För de produkter som har kvalitetssäkrats efter 19 april 2021 ingår denna kontroll i priset och du behöver endast göra en ombokning och eventuellt ladda upp ett nytt tryckoriginal, för att få den nya regeln kontrollerad. Är produkten kvalitetssäkrad innan 19 april 2021 så behöver du göra en ny bokning för kvalitetssäkring på Produktinformation och ladda upp ett digitalt tryckoriginal.

Vid osäkerhet om du behöver kvalitetssäkra din produkt igen, kontakta din köpare för vidare dialog. Logga in i Validoo om du vill göra en ny bokning eller ombokning.

De nya och uppdaterade reglerna gäller:

Fritt-från

Nuvarande Fritt från-märkning (T4031) tas bort och ersätts av tre nya termer: Är påstående märkt på förpackningen (T4311), Typ av påstående (T4313) och Ämne för påstående, kod (T4314).

Du kommer kunna ange märkning som inte finns på förpackningen och även fylla i kodvärdet ”Mindre”, ”Låg”, ”Mycket låg” och ”Innehåller” för varje ämne.

Dietmärkning

Nya termer Är diettyp märkt på förpackningen? (T4312)Allergi/dietmärkning (T4028) tas bort och ersätts av Diettyp, kod (T4066).

Du kommer kunna ange om dietmärkning finns angivet på varuprovet eller om den saknas. Om märkning finns angiven på varuprovet ska ifyllt kodvärde i Diettyp, kod (T4066) i artikelinformationen överensstämma med varuprovet.

Databärartyp

Typ av Databärare (T0187) utgår och ersätts av Typ av Databärare (T4310) som ej kommer att kvalitetssäkras. Ny regel tillkommer som kontrollerar huruvida den fysiska streckkoden följer GS1-standard.

Du som redan har fått ett kvalitetssäkringsresultat för kontroll av streckkod före den 21 maj kommer att bibehålla din status. När en ny streckkod skickas in för kvalitetssäkring efter standarduppdateringen kommer den nya regeln att kontrolleras.

Vanliga frågor och svar

Läs vår FAQ nedan eller kontakta kundservice så hjälper de dig vidare.

Statusen påverkas inte, oavsett när streckkoden är kvalitetssäkrad. Från och med 21 maj kommer en ny regel ingå i kvalitetssäkringen av Streckkod där det kontrolleras att streckkoden har en databärartyp som följer GS1 standard. Det blir den faktiska streckkoden som kontrolleras och inte vilken kod som är angiven i den nya termen T4310 i artikelinformationen.

Om du väljer att göra en uppdatering i artikelinformationen och publicerar om den så kommer statusen ändras till Åtgärd behövs för att visa att det finns ny information som GS1 inte har kvalitetssäkrat ännu.

För de produkter som har kvalitetssäkrats efter 19 april 2021 ingår denna kontroll i priset och man behöver endast göra en ombokning och eventuellt ladda upp ett nytt tryckoriginal för att få den nya regeln kontrollerad. Är produkten kvalitetssäkrad innan 19 april 2021 så lägger du en ny bokning för kvalitetssäkring på Produktinformation och uppladdning av ett digitalt tryckoriginal.Se aktuell prislista här.

Vid osäkerhet om du ska kvalitetssäkra din produkt igen, kontaktat din köpare för vidare dialog.

Kodvärdet för ”Vegansk” kommer att flyttas från Allergi/Diettyp T4028 till Diettyp T4066. Eftersom det tillkommer en ny regel för att kvalitetssäkra Diettyp T4066 kommer din kvalitetssäkringsstatus att ändras till Åtgärd behövs när du uppdaterar din artikelinformation och publicerar den.

För de produkter som har kvalitetssäkrats efter 19 april 2021 ingår kontrollen av den nya regeln i priset och du behöver endast göra en ombokning och eventuellt ladda upp ett nytt tryckoriginal. Är produkten kvalitetssäkrad innan 19 april 2021 så lägger du en ny bokning för kvalitetssäkring på Produktinformation och uppladdning av ett digitalt tryckoriginal. Se aktuell prislista här.

Om du ändrar i din artikelinformation efter 21 maj på någon av de termer som ingår i kvalitetssäkringen och sedan publicerar om informationen så kommer din status att ändras till Åtgärd behövs för att visa att det finns information som GS1 inte har kvalitetssäkrat ännu. Det innebär att om du efter 21 maj uppdaterar den nya termen Är diettyp märkt på förpackningen T4312 eller befintlig term Diettyp T4066 och publicerar informationen så kommer status ändras till Åtgärd behövs. För att få status OK igen behöver GS1 göra en kontroll av den nya regeln vilket innebär att man lägger en kostnadsfri ombokning som gäller för de produkter som kvalitetssäkrats efter den 19 April 2021, annars lägger man en ny bokning.
Vid osäkerhet om du ska göra en ny kvalitetssäkring kontakta din köpare för vidare dialog.

I och med GDSN release 3.1.19 kommer flera kodvärden som tidigare kvalitetssäkrades i termen Allergi/Dietmärkning T4028 flyttas till Diettyp T4066. För att fortsatt kunna kontrollera dessa och även säkerställa en bra datakvalitet för märkning, som blir allt viktigare för konsumenten, skapas en ny kvalitetssäkringsregel där kodvärden i Diettyp T4066 kontrolleras mot märkning som finns på förpackning. Saknas märkning på förpackningen kommer angivna kodvärden ge status N/A.

När du gör en ändring på en term som ingår i kvalitetssäkringen känner systemet av att den nya informationen inte stämmer med den observation som gjordes i kvalitetssäkringen. Status ändras därför till åtgärd behövs för att påvisa att det finns information som inte är kontrollerad ännu eller som behöver kontrolleras igen. Gör en kostnadsfri ombokning och ladda upp ett nytt tryckoriginal om det behövs för att få en snabb kontroll på din ändring.

Tillbaka till toppen