Tjänstebeskrivning för Validoo Q-lab Buyer

Här får du veta vad som ingår i Validoo Q-lab Buyer och hur du praktiskt använder tjänsten.

Om Validoo Q-lab Buyer

Validoo Q-lab Buyer är en valbar tilläggstjänst till din Validoo Buyer prenumeration som ger tillgång till avtal som ger dig tillgång till kvalitetssäkrade resultat av artikelinformation som uppfyller GS1:s globala standard. Produkters artikelinformation och bilder kopplas samman med hjälp av produktens GTIN (GS1-artikelnummer, Global Trade Item Number). Data lagras i Validoo, som är ansluten till GDSN (Global Data Synchronization Network), ett globalt nätverk av GS1-datapooler. Varje utförd kvalitetssäkringsrapport är ansluten till ett GTIN och lagras i GS1 Swedens datapool Validoo.

Det här ingår i Validoo Q-lab Buyer

 • Få förhandsinformation om kvalitetssäkrad artikelinformation vid sortimentsrevidering.
 • Följ status och historik för manuella kvalitetssäkringsordrar.
 • Se sammanfattning av resultat, per produkt och få information om mot vilken typ av varuprov som resultatet baseras på (digitalt eller fysiskt).
 • Statistikrapporter om kvalitetssäkringsresultat

Läs vad som vad som ingår i Validoo Buyer här.


Så här fungerar det

Mottagare med Validoo Buyer-avtal tar emot produktdata och bilder genom att aktivera prenumerationer på utvalda leverantörers GLN. Prenumerationer läggs antingen för en leverantörs hela sortiment, delar av en leverantörs sortiment eller inom valda produktkategorier.

Varje prenumeration innebär att mottagaren ber leverantören att skicka vald artikelinformation och Validoo förser mottagaren automatiskt med artikelinformation och bilder. Utöver detta får mottagare med tjänsten Validoo Q-lab Buyer kvalitetssäkringsresultat för varje GTIN de prenumererar på när de gjorts tillgängliga för mottagaren.

GS1 Sveriges referensgrupp för datakvalitet bestämmer vilka termer som ska granskas och kontrolleras i kvalitetssäkringstjänsten.

I samband med varje ny GDSN-release bestäms vilka av de nya termerna som ska adderas till kvalitetssäkringstjänsten. Generellt inspekteras data som är synlig på produkten eftersom det kan kontrolleras med en fysisk produkt eller ett digitalt varuprov. Villkor kan också tas bort från kvalitetssäkringstjänsten när referensgruppen anser att önskad datakvalitet har uppnåtts. När du prenumererar på Validoo Q-lab Buyer får du tillgång till kvalitetssäkringsresultaten i Validoo.

Läs mer om hur tjänsten Validoo Buyer fungerar och hur du kan komma åt data från Validoo och andra GDSN-datapooler här.

Välj ett alternativ som passar dig:

 1. Använd gränssnittet i Validoo för att söka efter och ladda ner artikelinformation och bilder på konsument-, detaljist- och pallnivå samt få tillgång till rapporter med kvalitetssäkringsresultat.
 2. Integrera ditt system med Validoo och få artikelinformation, bilder och kvalitetssäkringsresultat i ett anpassat flöde.

Läs mer om integrerade system här.

Ta emot kvalitetssäkrad artikelinformation från Validoo

I GS1 Swedens kvalitetssäkringstjänst kvalitetssäkras artikelinformation genom att jämföra artikeln med ett inskickat produktionsprov, en prototyp eller ett inskickat varuprov. Kvalitetssäkringstjänsten intygar att ett antal termer i artikelinformationen för det inskickade varuprovet stämmer överens med, samt följer GS1 standard för Artikelinformation. Ett exempel på kontrollerade termer kan vara dimensioner, vikt, ingredienser och märkningar. Även streckkodens läsbarhet kontrolleras.

För mottagare med avtal för Validoo Q-lab Buyer gäller följande:

 • Efter det att manuell kvalitetssäkring utförts skickar Validoo en statusrapport till mottagare som tidigare tagit emot artikelinformationen.
 • Validoos gränssnitt ger mottagare tillgång till de senaste kvalitetssäkringsresultaten för artiklar som de tidigare blivit adresserade.
 • I Validoos gränssnitt kan mottagare filtrera artiklar baserat på deras kvalitetssäkringsresultat.
 • Interna system som är integrerade med Validoo kan visa upp kvalitetssäkringsresultaten, på olika sätt. Exakt hur och vilka filtreringar som är möjliga, beror på mottagarens interna system.

Förutsättningar för Validoo Q-lab Buyer

 • Ditt företag måste identifiera sig med ett GLN (GS1 lokaliseringsnummer) som du tar fram med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som ditt företag abonnerar på från GS1 Sweden eller från någon annan GS1-organisation.
 • Ditt företag behöver teckna två avtal: Validoo Buyer och Validoo Q-lab Buyer.
 • Ditt företag behöver acceptera the GDSN Terms of participation.
 • Ditt företag måste följa villkoren och betala avgifterna enligt gällande avtal för Validoo.
 • Om ditt företag vill använda ett integrerat system för att ta emot kvalitetssäkringsresultat måste systemet vara verifierat av GS1 Sweden. Verifieringen säkerställer att systemet tekniskt kan ta emot data på ett korrekt och säkert sätt.
 • Om ditt företag vill använda ett integrerat system för att ta emot kvalitetssäkringsresultat måste ditt system kommunicera med Validoo med hjälp av säkra kommunikationsprotokoll som stöder kryptering och signering för att säkerställa att ingen information går förlorad och att det finns tydlig spårbarhet i alla transaktioner.
 • Alla Validoo Q-lab Buyer användare som vill få kvalitetssäkringsresultat måste aktivt skapa prenumerationer i Validoo. Prenumerationer kan skapas antingen för en leverantörs hela sortiment eller delar av det. Utan aktiva prenumerationer kan och kommer Validoo inte att skicka någon data även om leverantören har publicerat artikelinformation till just den mottagaren.

Avtalsvillkor

Här kan du se vilka villkor som gäller för ditt tjänstepaket.

Gå till avtal

Anslut till Validoo

Har du frågor om Validoo för mottagare? Lämna dina kontaktuppgifter i formuläret. Vårt kundteam finns på plats och hjälper dig.

  Tillbaka till toppen