Vad innebär säkra kommunikationsprotokoll?

Alla system som kommunicerar med Validoo måste använda sig av ett säkert kommunikationsprotokoll.

Protokollet ska ha stöd för kryptering och signering för att säkerställa att ingen information går förlorad och att det i alla transaktioner finns en tydlig spårbarhet. Vi har valt kommunikationsprotokollen AS2 som godkänt protokoll. AS2 är ett http-baserat protokoll.

Alla system som vi har verifierat har AS2-kommunikation till och från Validoo. Om du ska ansluta ditt företag till Validoo med ett AS2-protokoll så behöver du kontakta oss för att få hjälp med anslutningen.

Kundservice >

Tillbaka till toppen