2D koder i POS för variabelmåttsartiklar

Arbetsgruppen tar upp gemensamma behov och frågeställningar i samband med implementeringen av att fasa ut viktvarunummer och istället införa GTIN med attribut som ska representeras i en 2D-kod.

Stefan Delleskog, Arla Foods
Marcus Karlsson, ICA Sverige
Åsa Haga, HKScan
Anna Hesslin, ICA Sverige
Jonas Elander, Axfood
Madeleine Olsson, Axfood
Jonas Buskenfried, GS1 Sweden
Anders Johansson, HKScan
Ralf Lind, COOP
Maria Jansson, HKScan
Björn Junebring, COOP
Güler Akalinli, Menigo
Sylvia Rubio Alegren, ICA Sverige