2D koder i POS för variabelmåttsartiklar

Arbetsgruppen tar upp gemensamma behov och frågeställningar i samband med implementeringen av att fasa ut viktvarunummer och istället införa GTIN med attribut som ska representeras i en 2D-kod.

Stefan Delleskog, Arla Foods
Marcus Karlsson, ICA Sverige
Åsa Haga, HKScan
Jonas Elander, Axfood
Anders Johansson, HKScan
Maria Jansson, HKScan
Björn Junebring, COOP
Kristian Cronsell, COOP
Sylvia Rubio Alegren, ICA Sverige
Alice Mukaru, GS1 Sweden