Digitala produktpass

Användargruppen ska genom ett konkurrensneutralt samarbete mellan aktörerna ta upp gemensamma behov, krav och frågeställningar i samband med utvecklingen och implementeringen av Digitala produktpass.

Datum:

  • Måndag 13 november kl 13:00-14:30 har vi ett digitalt arbetsmöte.
  • Tisdag 5 december kl 13:00-16:00 har vi ett fysiskt arbetsmöte.

Anmäl dig via formuläret på den här sidan!

Bakgrund

Den nya EU-lagstiftningen

Europa är i början av sin transformation till en mer cirkulär ekonomi och siktar på att bli världens mest hållbara region. Digitala produktpass ingår i en ny ramlagstiftning från EU – Ecodesign Sustainable Products Regulation (ESPR), som en del i EU gröna giv, med syfte att uppfylla Europas åtagande i Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Förslaget omfattar i stort sett alla fysiska produkter på den europeiska marknaden i alla produktområden med undantag för livsmedel, djurfoder och medicinska produkter där annan lagstiftning med liknande krav gäller. Lagen förväntas träda i kraft tidigt 2024 och därefter rullas reglerna ut successivt fram till 2030.

Om Digitala produktpass

Produktpassen innebär att varje produkt har en unik identitet som kan kopplas till en eller flera datakällor med information om just den produkten. Företag och konsumenter får med digitala produktpass tillgång till produktinformation direkt från leverantören eller andra datakällor valda av leverantören. Informationen kan handla om produktens hållbarhetsprestanda, ursprung, garanti, återvinning och instruktioner för montering eller reparationer.


Anmäl dig till denna användargrupp

När du skickar in din anmälan kommer GS1 Sweden att hantera dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.
    Tillbaka till toppen