Butiks- och kundpacksetikett

Butiks- och kundpacksetikett används när tillverkaren eller leverantören skickar en förpackning via en grossist eller ett centrallager till en enskild butik eller kund. Etiketten innehåller butikens eller kundens information.

Butiks- och kundpacksetiketten består av fyra delar

  • Den övre delen av etiketten innehåller adressinformation och transportinstruktioner.
  • Den övre mellersta delen av etiketten innehåller butikens eller kundens information.
  • Den nedre mellersta delen av etiketten innehåller klartextinformation av den streckkodade informationen.
  • Den nedre delen av etiketten innehåller den streckkodade informationen.

I bilden visas ett exempel på en butiks- och kundpacksetikett.

Exempel på en butiks- och kundpacksetikett

Adressinformation och transportinstruktioner

På den övre delen av butiks- och kundpacksetiketten ska adresser till mottagare och avsändare av den logistiska enheten anges i klartext. Här anges även transportinstruktioner och information till transportören.

Butikens eller kundens information

På den övre delen av butiks- och kundpacksetiketten anges kundspecifik information.

Klartextinformation

Streckkoden på etiketten blir ibland oläslig och därför ska informationen som finns i streckkoden även alltid anges i klartext. Den mellersta delen av etiketten är reserverad för klartextinformationen.

På den mellersta delen av etiketten används standardiserade beskrivningar, så kallade ”Data Titles” för att ange vilken typ av information som finns i klartexten. Exempel på Data Titles är ”SSCC” eller ”BATCH/LOT”.

Streckkodad information

Den nedre delen av etiketten innehåller den streckkodade informationen. Streckkoden GS1-128 ska användas på etiketten.

Streckkoden ska alltid innehålla den logistiska enhetens SSCC. När en butiks- och kundpacksetikett används tillsammans med en palletikett och/eller en transportetikett ska samma SSCC användas på etiketterna, eller så ska endast en av etiketterna innehålla SSCC.

I GS1-128 ingår så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med den information den beskriver. Applikationsidentifieraren för till exempel SSCC är ”00”.