Regler och rekommendationer

Här har vi samlat regler och rekommendationer för bland annat format, information och placering för GS1 Logistics Label.

Format för etiketten

GS1 Logistics Label kan ha vilket format som helst, men all nödvändig information måste få plats. De vanligaste formaten är A6 och A5, men A6 är ofta det bästa alternativet.

  • A6 (bredd 105 mm, höjd 148 mm)
  • A5 (bredd 148 mm, höjd 210 mm)

Etikettens klartextinformation

Klartextinformation på den mellersta delen av etiketten bör minst vara 7 mm hög. Tänk på att texten ska vara läsbar på ett par meters håll.

Klartexten skrivs även ut under respektive streckkod. Klartexten under streckkoderna ska vara minst 3 mm hög och vara läsbar. Ofta används typsnittet OCR-B för streckkodernas klartext.

Information på GS1 Logistics Label

GS1 Logistics Label ska alltid innehålla SSCC (GS1-kollinummer, Serial Shipping Container Code) för den logistiska enheten, det vill säga, för lasten på till exempel pallen. SSCC ger den logistiska enheten en unik identitet som kan användas som referens till mer information om den logistiska enheten i till exempel en elektronisk leveransavisering.

Palletiketten kan även innehålla information om till exempel vilken artikel som finns på den logistiska enheten samt batchnummer och bäst-före-datum för artiklarna. Transportetiketten innehåller ofta destinationsortens postnummer. Postnumret kan till exempel användas vid automatisk sortering av gods vid transportterminaler.

Om företaget som skickar en logistisk enhet till sin kund även sänder en elektronisk leveransavisering, med information om innehållet på enheten, behöver etiketten endast innehålla enhetens SSCC. På det här sättet kan kunden läsa av SSCC på etiketten och hämta information om enheten från leveransaviseringen.

SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer)

SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) ger den logistiska enheten en unik identitet som kan användas som referens till mer information. SSCC är den enda obligatoriska informationen på GS1 Logistics Label.

När en palletikett, en transportetikett och/eller en butiks- och kundpacksetikett används tillsammans är det viktigt att etiketterna antingen innehåller samma SSCC eller att endast en av etiketterna innehåller SSCC.

GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer)

Det är obligatoriskt att ange GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer ) på palletiketten om inte mottagaren av den logistiska enheten istället har fått en elektronisk leveransavisering.

När den logistiska enheten är den beställningsbara enheten ska GTIN för enheten anges på palletiketten.

När den beställningsbara enheten är ytterförpackningarna på den logistiska enheten ska GTIN för ytterförpackningarna och antalet ytterförpackningar anges på palletiketten.

Batchnummer

Batchnummer kan vid behov anges på palletiketten. Enligt GS1:s globala standard för palletiketten gäller:

  • När pallen är batchren ska batchnummer anges på palletiketten.
  • När pallen inte är batchren ska batchnummer inte anges på palletiketten.

Om en pall innehåller flera batcher förutsätter den globala standarden att detta ska förmedlas via en elektronisk leveransavisering eller på annat sätt. Detta är även GS1 Swedens rekommendation.

Batchnummer – Svensk branschöverenskommelse för ej batchrena pallar utan leveransavisering

I samband med att kravet på spårbarhet av livsmedel infördes kom den svenska dagligvaruhandeln överens om regler för hur ej batchrena pallar ska hanteras när leveransavisering inte sänds mellan parterna.

Leverantören skapar ett extra batchnummer eller ett ”dummy”-batchnummer när förpackningarna från olika batcher läggs på en sortren pall.
”Dummy”-batchnumret anges på palletiketten och leverantören lagrar information om vilka batcher som ingår i ”dummy”-batchen. Vid en eventuell återkallelse kan leverantören uppge vilka verkliga batcher som ingick i ”dummy”-batchen.

Datum

Datum, till exempel bäst-före-datum, tillverkningsdatum, förpackningsdatum eller utgångsdatum kan anges på palletiketten när det finns behov av att ange datum. I streckkoden ska datum anges i formatet ÅÅMMDD, men i klartextinformationen ska datum anges som DDMMÅÅ.

Om inte samma datum gäller för alla artiklar på den logistiska enheten anges det mest kritiska, till exempel det tidigaste förpackningsdatumet eller det tidigaste bäst-före-datumet.

Postnummer

På transportetiketten är det vanligt att ange postnumret till destinationsorten eftersom postnumret ofta används för att automatiskt sortera gods på transportterminaler.

Fraktsedelsnummer

Ett fraktsedelsnummer är ett 10-siffrigt nummer som delas ut av Transportindustriförbundet till deras medlemmar för att användas vid inrikestransporter. Om transportetiketten märks med fraktsedelsnummer ska streckkoden Code 128, och inte GS1-128, användas.

Observera att GS1 Sweden inte kan svara på frågor om fraktsedelsnumret.

GSIN (Global Shipment Identification Number, GS1-fraktnummer)

Det blir mer och mer vanligt att transportetiketter innehåller GSIN (Global Shipment Identification Number, GS1-fraktnummer). GSIN är ett globalt unikt nummer som används för att numrera ett antal logistiska enheter som ingår i samma frakt. GSIN uppfyller kraven för UCR (Unique Consignment Reference) enligt Världstullorganisationen (World Customs Organization, WCO).

GINC (Global ID Number for Consignments, GS1-sändningsnummer)

Det förekommer att transportetiketter innehåller GINC (Global ID Number for Consignments, GS1-sändningsnummer), men det är mer vanligt att numret används i eCom-meddelanden. GINC är ett globalt unikt nummer som används för att identifiera gods som ska transporteras tillsammans.

Placera informationen rätt i streckkoderna

För att minska streckkodens längd har viss information, till exempel SSCC och GTIN, en bestämd längd. Annan information, till exempel batchnummer, har inte en bestämd längd.

Informationsfält med variabel längd, till exempel batchnummer, kan läggas sist i en streckkod för att streckkoden ska bli kortare. Då behöver dessutom inte en avskiljare (den så kallade funktionskoden 1, FNC 1) användas för att ange när ett informationsfält tar slut.

Dela upp informationen i flera streckkoder

För artiklar med varierande vikt behöver ibland flera datum och/eller nettovikt anges. 

Rekommenderad information i den övre streckkoden på en palletikett:

  • GTIN för ytterförpackningarna
  • Bäst-före-datum
  • Antal ytterförpackningar 

Rekommenderad information i den nedre streckkoden på en palletikett:

  • SSCC (observera att SSCC alltid ska ligga i den nedre streckkoden)
  • Batchnummer

För artiklar med varierande vikt behöver ibland flera datum och/eller nettovikt anges. Då kan det vara nödvändigt att dela upp informationen på tre streckkoder.

Särskilda regler för blandade pallar

En blandad pall som innehåller olika artiklar ska märkas med en palletikett, och palletiketten ska innehålla pallens SSCC.

Dagligvaruhandeln har även önskemål om att en palletikett per artikel följer med pallen. Handeln använder etiketterna när de vid mottagning av artiklarna delar innehållet och skapar sortrena pallar. Om elektronisk leveransavisering används, och om parterna har kommit överens om det, ska inte en palletikett per artikel följa med pallen. Köparen skriver då ut de enskilda artiklarnas palletiketter med hjälp av informationen i leveransaviseringen.

Svensk överenskommelse för mycket låga logistiska enheter

För mycket låga logistiska enheter kan det finnas behov av en liggande etikett. Då läggs textfälten till vänster och streckkoderna till höger. Bilden nedan visar en delad transportetikett, men en delad palletikett görs enligt samma metod.

Tillbaka till toppen