Palletiketten

Palletiketten sätts ofta på vid produktion och behövs för att klara den egna hanteringen i lager och för köparens varumottagning och lagerhållning. Etiketten innehåller information om innehållet i den logistiska enheten.

Palletiketten ska användas för att märka, sortera och blandade helpallar, lavpallar samt exponeringspallar som är helpallar.

Palletiketten består av tre delar:

  • Den övre delen av etiketten innehåller valfri information, till exempel företagets namn.
  • Den mellersta delen av etiketten innehåller klartextinformation av den streckkodade informationen.
  • Den nedre delen av etiketten innehåller den streckkodade informationen.
Rekommenderade storlekar på palletiketten är A6 (105x148mm) och A5 (148x210mm).

Valfri information

På den övre delen av palletiketten kan företaget som märker pallen själva välja vilken information de vill skriva ut. Det är vanligt att skriva ut företagets namn eller märka etiketten med sin logotyp.

Om det finns behov av att skriva ut annan information, som till exempel konsumentartikelns GTIN (GS1-artikelnummer, Global Trade Item Number) eller interna nummer, bör detta endast skrivas ut på den övre delen av palletiketten, och inte läggas in i en streckkod på etiketten.

Klartextinformation

Streckkoden på etiketten blir ibland oläslig och därför ska informationen som finns i streckkoden även alltid anges i klartext. Den mellersta delen av etiketten är reserverad för klartextinformationen.

På den mellersta delen av etiketten används standardiserade beskrivningar, så kallade ”Data Titles” för att ange vilken typ av information som finns i klartexten. Exempel på Data Titles är ”SSCC” eller ”BATCH/LOT”.

Streckkodad information

Den nedre delen av etiketten innehåller den streckkodade informationen. Streckkoden GS1-128 ska användas på etiketten.

Streckkoden ska alltid innehålla den logistiska enhetens SSCC. När en transportetikett används tillsammans med en palletikett och/eller en butiks- och kundpacksetikett ska samma SSCC användas på etiketterna, eller så ska endast en av etiketterna innehålla SSCC.

I GS1-128 ingår så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med den information den beskriver. Applikationsidentifieraren för till exempel SSCC är ”00”.

Tillbaka till toppen