Så fungerar transportetiketter

Transportetiketten används för att hålla reda på en pall under transporten och för att möta krav på logistikprocessen, till exempel spårning av gods. Etiketten innehåller transportörens information, till exempel från och till vem den logistiska enheten ska skickas.

Transportetiketten består av tre delar

  • Den övre delen av etiketten innehåller adressinformation, det vill säga från vem och till vem enheten skickas.
  • Den mellersta delen av etiketten innehåller klartextinformation av den streckkodade informationen.
  • Den nedre delen av etiketten innehåller den streckkodade informationen.

Bilden nedan visar ett exempel på en transportetikett.

Exempel på en transportetikett.

Adress och instruktioner

På den övre delen av transportetiketten ska adresser till mottagare och avsändare av den logistiska enheten anges i klartext. Här anges även transportinstruktioner, information till transportören och vid behov även information till slutkunden.

Klartextinformation

Streckkoden på etiketten blir ibland oläslig och därför ska informationen som finns i streckkoden även alltid anges i klartext. Den mellersta delen av etiketten är reserverad för klartextinformationen.

På den mellersta delen av etiketten används standardiserade beskrivningar, så kallade ”Data Titles” för att ange vilken typ av information som finns i klartexten. Exempel på Data Titles är ”SSCC” eller ”BATCH/LOT”.

Streckkodad information

Den nedre delen av etiketten innehåller den streckkodade informationen. Streckkoden GS1-128 ska användas på etiketten.

Streckkoden ska alltid innehålla den logistiska enhetens SSCC. När en transportetikett används tillsammans med en palletikett och/eller en butiks- och kundpacksetikett ska samma SSCC användas på etiketterna, eller så ska endast en av etiketterna innehålla SSCC.

I GS1-128 ingår så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med den information den beskriver. Applikationsidentifieraren för till exempel SSCC är ”00”.

Branschen är enad

Transportbranschen har kommit överens om att använda GS1:s internationella standard för transportetiketten. Etiketten är framtagen av GS1 i samarbete med internationella transportörer och transportkunder. Den är en variant av GS1 Logistic Label.

Tillbaka till toppen