Välj rätt RFID-teknik

GS1:s standarder för RFID kallas för EPC. För att den EPC-lösning du väljer ska uppfylla de behov du har behöver du välja rätt typ av GS1-nummer, RFID-tagg, RFID-läsare och datasystem.

Välj GS1-nummer för att numrera objekt

I EPC ska alla objekt identifieras unikt med ett seriellt GS1-nummer. Det gör det möjligt att skilja ett individuellt objekt från ett annat.

Vissa GS1-nummer är seriella, till exempel SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) och GRAI (Global Returnable Asset Identifier, GS1-lastbäraridentitet) som innehåller en valfri serienummerdel.

De GS1-nummer som inte är seriella, till exempel GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer), kan göras seriella genom att lägga till ett serienummer. Vilket GS1-nummer du ska välja beror på vilken typ av objekt du ska numrera och tagga.

Lagra GS1-nummer i en RFID-tagg

Alla seriella GS1-nummer kan lagras i en RFID-tagg. GS1:s standard ”EPC Tag Data Standard” beskriver hur GS1-numren kodas i en tagg.

Läs mer om EPC Tag Data Standard på GS1:s globala webbplats

Välja typ av RFID-tagg

Taggen kan få sin energiförsörjning på olika sätt. De flesta taggar som används idag är så kallade passiva taggar. Det innebär att taggen inte har en egen energikälla utan att den får sin energi via elektromagnetiska vågor som sänds ut av läsaren. Fördelen med passiva taggar är att de är lätta, små och billiga. I GS1:s standard används endast passiva taggar.

RFID-taggar finns i många olika varianter och storlekar som är optimerade för olika typer av användningsområden och behov. När du väljer typ av RFID-tagg måste du därför först bestämma:

  • Vilken typ av objekt ska du märka med en tagg och hur länge ska taggen sitta kvar och användas? – För konsumentartiklar räcker det med taggar i form av billigare pappersetiketter, men för till exempel returlastbärare behöver taggen klara av slitage och väta.
  • Ska taggen innehålla mer information än objektets identitet? – Taggar har olika stora lagringsutrymmen.
  • På vilket avstånd vill du kunna läsa av taggen? – Taggar har olika läsavstånd.

Innan du bestämmer dig för en viss tagg bör du även kontrollera att taggen fungerar på det sätt som du har tänkt eftersom kvaliteten på taggar kan variera.

Välj typ av RFID/EPC-läsare

Det finns många olika typer av RFID-läsare:

  • Stationära läsare
  • Läsare som kan monteras på ett fordon
  • Bärbara läsare. De bärbara läsarna kan till exempel vara en handdator eller små handläsare med Bluetooth.

Välj läsare efter dina behov och hur läsaren kommer att användas.

Välja typ av datasystem

Datasystemet ska hantera en stor mängd data från RFID-inläsningen. Mjukvaran, som fungerar som en bro mellan hårdvaran och affärssystemet, kallas för ”middleware”. Middleware har ett antal viktiga funktioner:

  • Hantera RFID-läsaren och andra hårdvaror, till exempel sensorer.
  • Hantera och filtrera data så att endast relevant data skickas vidare till affärssystemet.
  • Skicka vidare data till rätt system, till exempel från en godsmottagningsportal till ett lagersystem.

Middleware kan köras på en särskild dator på den avdelning där RFID-läsare används, vid varje RFID-läsare eller centralt via ett nätverk.

Tillbaka till toppen