Hållbarhet i fokus på event om digitala produktpass

Den 27 oktober bjöd projektet ProPare in till hybridwebinar på temat Digitala produktpass – så förbereder sig Sverige.

Intresset var stort och över 700 deltagare deltog för att lära sig mer inför den kommande EU-lagstiftningen Ecodesign for sustainable products (ESPR) som innebär att hållbara produkter ska bli norm med hjälp av digitala produktpass.

Magnus Nikkarinen från Svensk Handel och Staffan Olsson från GS1 Sweden inledde med att reda ut vad digitala produktpass egentligen är och berättade mer om när och hur vi kan förvänta oss en utrullning av lagstiftningen.

Andreas Nobell från TCO Development berättade vidare om vilka mervärden och drivkrafter som kommer med lagstiftningen. Förutom ökad hållbarhet kommer även finansiella fördelar och bättre spårbarhet i hela värdekedjan och inte bara mellan parterna som jobbar närmast varandra.

Kunskap och insikter från pågående initiativ

Några av Sveriges vassaste projekt inom digitala produktpass var på plats för att berätta vad de arbetar med just nu och vad du som varumärkesägare kan göra för att förbereda dig. Här bjuder vi på talarnas fem bästa tips till dig som varumärkesägare:

 • Börja framtidssäkra redan nu innan utrullningen av digitala produktpass, för att kunna vara ett konkurrenskraftigt, hållbart och lönsamt företag.
 • Sätt igång nu och börja digitalisera din verksamhet, för det blir ingen cirkulär ekonomi utan data. 
 • Var inte sist på bollen! Börja nu med att undersöka vilken data som är värdefull för er att dela med er av.
 • Använd befintliga standarder och resultat som kommer från forsknings- och företagsprojekt. 
 • Se till att vara en aktiv del av ditt ekosystem och ta möjligheten att vara med och utveckla nya affärsmodeller.

Se inspelningen från eventet

  Vanliga frågor

  Produktpass är en digital representation av en produkt och dess egenskaper, innehåll, ursprung, användning, återvinning, mm med fokus på hållbarhet och cirkularitet.

  EUs ramlagstifning för produktpass (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) förväntas beslutas under våren 2024. Därefter kommer EU successivt publicera mer detaljerade produktkategorispecifika regler. Prognosen är 3-4 kategorier per år, och totalt ca 30 stycken.

  Lagen kommer att gälla alla produkter som säljs på EU-marknaden, undantaget livsmedel, djurfoder och medicinska produkter.

   Prenumerera på vårt nyhetsbrev

   Då och då postar vi nyheter, inspiration och tips som kan vara till nytta för dig i arbetet. Du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.

   Vilket nyhetsbrev är du intresserad av?


   Tillbaka till toppen