ProPare – nytt projekt för digitala produktpass

Re:solve - Digitala produktpass

Inom ett par år väntas EU implementera en ny lagstiftning som kräver att alla produkter har ett produktpass. Nu lanserar vi projektet ProPare (tidigare Re:Solve) som satsar på att utveckla den underliggande infrastrukturen för digitala produktpass – en lösning som baseras på en öppen och global standard.

Idag är det svårt för konsumenter och inköpare att göra hållbara val. Idén med projektet ProPare är att hjälpa varumärkesägare i olika branscher att dela digital information om produkters hållbarhet och samtidigt möta EU:s kommande lagstiftning för ekodesignade produkter.

Trovärdig hållbarhetsdata i realtid

Produktpasset syftar till att öka spårbarheten och underlätta en cirkulär ekonomi genom att tillverkare måste dela med sig av hållbarhetsdata för sina produkter. Genom en öppen infrastruktur kan alla aktörer – såväl leverantörer och återförsäljare som myndigheter och konsumenter – få trovärdig hållbarhetsdata i realtid, oavsett bransch, företag eller produktkategori.

För att vi 2025 framgångsrikt ska kunna skicka produktinformation mellan varandra, oavsett bransch, leverantör eller produkt, behövs en grundläggande global, konkurrensneutral infrastruktur för produktpass. Det vill vi skapa genom att använda existerande teknik på ett nytt sätt.

Staffan Olsson, GS1 Sweden
Staffan Olsson

ProPare projekt- och företagspartners

Projektet är ett samarbete mellan parterna Axfoundation, Svensk Handel, GS1 Sweden och Miljömärkning Sverige AB samt handelsföretag, varumärkesägare, producenter, tredjepartscertifierare och teknikutvecklare.

Företagspartners i projektet är just nu dagligvaruhandel, mode, möbler och generell detaljhandel med aktörer som Axfood/Dagab, Ahlsell Sverige AB och Mio AB, samt företaget Blue Cromos som utvecklar demoappen.

Tillbaka till toppen