Hur gör jag för att få mina valideringsrapporter från Validoo via e-post?

Validoo skickar alltid valideringsrapporten till det system som du skickar artikelinformationen från. Du kan även välja att få en kopia på valideringsrapporten via e-post, följ anvisningarna nedan för detta:

Logga in i Validoo och navigera till Företagsinställningar under fliken Företagsinställningar, alternativt gå direkt till denna länk. Bocka i rutan Aktiverad under rubriken Avisering artikelinformation och klicka på Lägg till mottagare. Skriv in e-postadress dit du vill att valideringsrapporter ska skickas till. Avsluta genom att trycka på Spara.

Tillbaka till toppen