Hur tolkar jag felmeddelanden i min valideringsrapport?

I affärsdokumentspecifikation för artikelinformation kan du läsa mer om termerna som valideringsreglerna och valideringsrapporten hänvisar till. Reglerna och affärsdokumentspecifikationen hittar du bland specifikationerna för Artikelinformation.

I ”affärsdokumentation för artikelinformation” finns beskrivningar av termerna som valideringsreglerna och valideringsrapporten hänvisar till. Ladda ner Handledningen för artikelinformation.

Tillbaka till toppen