Hur ändrar jag det GLN som vi använder oss av för att identifiera mitt företag i Validoo?

Avtalen är knutna till det GLN (GS1 lokaliseringsnumer) som angivits vid tiden avtalet tecknades.

Det innebär att när du ändrar GLN behöver du teckna ett nytt avtal. Den artikelinformation som är inskickad för ett GLN flyttas inte över till ett annat, det måste då skickas in på nytt.

Kontakta vår kundservice för att få hjälp att teckna ett nytt avtal med Validoo för ditt företags nya GLN.

Tillbaka till toppen