Vad är en prenumeration?

När artikelinformation godkänns vid valideringen, lagras informationen i Validoo och finnas tillgänglig för återförsäljare och andra mottagare som avgör vilken artikelinformation de vill importera till sina system genom att aktivera en prenumeration.

Din mottagare behöver aktivera en prenumeration i Validoo för att kunna ta emot information från en särskild leverantör. Ifall mottagaren valt att inte visa sitt GLN i den publika kundlistan, tar leverantören kontakt för att få tillgång till numret.

Ifall information ska skickas till annan mottagare än de angivna i listan, kontakta då affärskontakten hos mottagaren för att få reda på hur produktinformation ska skickas till dem.

Mottagarna vill endast få produktinformation från leverantörer de har en affärsrelation med och när det finns skäl att skicka produktinformation för överenskomna produkter. Stäm därför alltid av med mottagaren om du som leverantör är osäker på ifall du ska skicka produktinformation.

Tillbaka till toppen