Hur skapar jag mina viktvarunummer?

Viktvarunumret är ett 13-siffrigt nummer som du skapar med hjälp av GS1 Viktvaruprefix, ett löpnummer, priset i kronor eller vikten i kilogram samt en kontrollsiffra. Använd sedan databäraren EAN-13 för att märka dina produkter med varierande vikt.

GS1 Viktvaruprefix består av 5-6 siffror, beroende på hur många artiklar ditt företag har i sortimentet. Viktvaruprefixet börjar alltid med 2X, och du sätter X till 0, 1, 2, 3, 4 eller 5 beroende på om du märker med vikt eller pris:

0 = Pris i kronor med två decimaler (t ex 12,34 kr)

1 = Pris i kronor med en decimal (t ex 123,4 kr)

2 = Pris i kronor, heltal (t ex 1234 kr)

3 = Vikt i kilo med tre decimaler (t ex 1,234 kg)

4 = Vikt i kilo med två decimaler (t ex 12,34 kg)

5 = Vikt i kilo med en decimal (t ex 123,4 kg)

Efter viktvaruprefixet följer ett löpnummer som består av 2-3 siffror. Det ger möjlighet till att numrera från 100 upp till 1 000 artiklar. För ett viktvaruprefix med 6 siffror innebär löpnumrering att den första artikeln får nummer ”… 01”, den andra artikeln ”…02” och så vidare.

Efter löpnumret följer priset i kronor eller vikten i kilogram.

Sist kommer kontrollsiffran, som du räknar ut här.

Tillbaka till toppen