Integrera ditt eget system

Du kan integrera ditt företags befintliga affärssystem så att du kan skicka och dela produktinformation via Validoo. Då behöver du först anpassa systemet till GS1-standard och sedan få det verifierat av GS1.

För att systemet ska bli verifierat, behöver det utvecklas enligt GS1:s specifikationer och standarder. Alla specifikationer finns på gs1.se under dokumentation. Du behöver även följa Validoo Operations Manual  som beskriver hur du ska interagera med Validoo när du sätter upp system-till-system-kommunikationen.

Teknisk dokumentation

Följ handledningen och de tekniska specifikationerna för Artikelinformation.

Löpande anpassningar

Verksamhetskrav adderas till GS1:s globala standard och förvaltningsreleaser sker oftast årligen. Vid varje förvaltningsrelease förväntas du anpassa ditt system för att kunna skicka produktinformation på ett korrekt sätt. Här beskriver vi hur du går tillväga med att integrera ditt system i fyra steg.

1. Kom igång

För att kunna integrera ditt system med Validoo behöver du teckna ett Validoo Supplieravtal och ett tilläggsavtal för verifiering av system. Du behöver även GLN (Global Location Number). Kontakta kundservice så hjälper vi dig komma igång.

Support
08-50 10 10 10
kundservice@gs1.se

Pris

Kostnader för sändande systemPrisEnhet
Verifiering av system3 000SEK
Årlig serviceavgift1 000SEK

I den årliga serviceavgiften ingår:

 • Möjlighet att skicka och dela information via Validoo
 • Inbjudan till informationsmöten och annan riktad information till systemutvecklare.

Rörliga kostnader

Timarvode för teknisk supportPrisEnhetPer
Teknisk support1 700SEKtimme

2. Sätt upp en kommunikation

För att ett system ska kunna skicka digital information måste det identifieras med ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer). Ett GLN-nummer är ditt företags elektroniska identitet. Du ska ange olika GLN i test- och produktionsmiljön.

Har du inget GLN?

GLN skapas med hjälp av ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra. Ett företagsprefix beställer du här:

Beställ GS1 Företagsprefix

Vi har valt kommunikationsprotokollen AS2 som godkänt protokoll. AS2 är ett http-baserat protokoll. Det har stöd för kryptering och signering för att säkerställa att ingen information går förlorad och att det i alla transaktioner finns en tydlig spårbarhet.

Här kan du läsa mer om kommunikationsprotokollet AS2.

3. Anmäl, anpassa, testa och verifiera

Anmäl och anpassa ditt system

En förutsättning för att du ska kunna skicka in filer till testmiljön är att du anmäler ditt system till GS1 Sweden så att det kan läggas upp som ett sändande system i Validoo. Detta får du hjälp med i samband med att du anmäler att du vill utveckla ditt eget system.

Testa ditt system

När systemet är utvecklat och säker kommunikation är uppsatt så kan du testa att skicka in produktinformation till vår testmottagare GS1 Sweden testmottagare med GLN 7300020000107. Du får automatiskt tillbaka en valideringsrapport om huruvida produktinformationen var korrekt eller vilka felaktigheterna är. För att uppnå en hög användbarhet rekommenderar vi att du bygger bort möjligheten för användarna att göra dessa felaktigheter. Följ handledningen och de tekniska specifikationerna för Artikelinformation.

Verifiera ditt system

När du anser att systemet är färdigutvecklat och ni har testat internt samt rättat eventuella fel är det dags att verifiera systemet i vår externa testmiljö så att det kan bli godkänt som sändande system.

Skicka in filer för verifiering (se verifieringsfallen nedan) till mottagaren GS1 Sweden testmottagare med GLN 7300020000107. Validoo beslutar vilka verifieringsfall som ska genomföras, i dialog med dig. När verifieringsfallet för ditt system är klara, och du har fått OK på valideringsrapporterna, ska du meddela din kontaktperson som då granskar filerna.

Här följer våra verifieringsfall:

1. Kolonial – förslagsvis ett paket flingor

 • 3-nivåers produkt
 • Ingredienser
 • Allergener
 • Näringsinnehåll

2. 6-pack där två är konsumentartiklar – förslagsvis burkläsk

 • Ingredienser
 • Allergener
 • Näringsinnehåll
 • Panter
 • 4 nivåer

3. Fryst – (exempelvis frysta ärtor)

 • Ingredienser
 • Allergener
 • Näringsinnehåll
 • Temperaturer
 • Återvinningsavgift ej betald (se handledningen)
 • Hantering vid livscykelslut (se handledningen)
 • Varumärkesägare
 • Tillverkare

4. ”Farliga” produkter – förslagsvis tändvätska (se handledningen)

 • Farligt gods (ADR)
 • Kemtekniskt – säkerhetsföreskrifter
 • CLP
 • Säkerhetsdatablad

5. Färskvara – förslagsvis köttfärs

 • Viktvarukod
 • SRSback (pant)
 • Ingredienser
 • Allergener
 • Näringsinnehåll

6. Displayenhet – förslagsvis chips, olika sorter (se handledningen)

 • Hantera mix /display
 • Verifiering av att förstått helheten
 • Hantering av pallinformation

7. Återkallande av artikelhierarki (Withdrawal)

 • Skicka in meddelande för att dra tillbaka en tidigare inskickad artikelhierarki permanent
 • Skicka in meddelande för att dra tillbaka en inskickad artikelhierarki med syfte att uppdatera artikelhierarkin därefter

8. Ytterligare attribut

 • På begäran av GS1 Sweden, lägg till ytterligare och ej fördefinierat fält från svenskt subset i användargränssnittet och skicka in till datapoolen utan felmeddelande i schema. Prata med din kontaktperson.

9. Valideringsfel

 • Ta emot, hantera och visa upp fördefinierade felmeddelanden kopplat till valideringsregel. Dessa skickas från datapoolen (GS1 Sweden) till användaren (systemägare). Prata med din kontaktperson.

4. Börja skicka data

När ditt system blivit verifierat är det redo för att börja sända artikelinformation via Validoo.

GS1 Sweden lägger ut uppgifter samt en marknadsföringstext (valfritt) om alla godkända kommersiella system på validoo.se, inklusive kontaktuppgifter, för att uppmärksamma leverantörer vilka system de kan välja mellan.

Tillbaka till toppen