Vad är artikelhierarkier och artikelnivåer?

En artikelhierarki visar till exempel vilka konsumentartiklar som ingår i en ytterförpackning eller vilka ytterförpackningar som finns på en pall. Köparen behöver få information om artiklarna på alla nivåer i artikelhierarkin. Därför måste Artikelinformationen innehålla en beskrivning av artiklarna på alla nivåer i artikelhierarkin.

Det finns tre olika möjliga nivåer i en artikelhierarki:

  • Basnivå – Den lägsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på basnivå ingår alltid i en annan artikel.
    Exempel: En flaska mineralvatten eller en hink för storhushåll
  • Mellannivå –  Den mellersta nivån i en artikelhierarki. En artikel på mellannivå innehåller andra artiklar och ingår samtidigt själv i en artikel.
    Exempel: En låda med 6 schampoflaskor.
  • Toppnivå  Den högsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på toppnivå innehåller andra artiklar men ingår själv inte i en annan artikel.
    Exempel: En pall med lådor med schampoflaskor eller mineralvatten.

Varje artikel på de olika nivåerna får ett GTIN. Artikelinformation sänds för vart och ett av dessa GTIN, eftersom de har olika egenskaper, som till exempel olika mått. Med hjälp av artikelnivåerna blir det enkelt att beskriva en artikelhierarki.

Tillbaka till toppen