Hur vet jag om en artikel befinner sig på bas-, mellan- eller toppnivå?

En artikel kan förekomma på tre olika nivåer:

  • Basnivå – den lägsta nivå i en artikelhierarki. En basnivå ingår alltid i en annan artikel på mellan- eller toppnivå, men har i sig inga ingående artiklar som identifieras med GTIN (GS1-artikelnummer).
  • Mellannivå – den mellersta nivån i en artikelhierarki. En artikel på mellannivå innehåller andra artiklar och ingår samtidigt själv i en artikel. En artikel på mellannivå kan innehålla artiklar på basnivå eller andra artiklar på mellannivå.
  • Toppnivå – den högsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på toppnivå innehåller andra artiklar men ingår själv inte i en annan artikel.

För varje artikel på topp- och mellannivå ska de ingående artiklarna på nästa lägre nivå i artikelhierarkin anges.

Exempel: På en pall står 24 st lådor. Varje låda innehåller 6 st schampoflaskor. Pallen är toppnivån, en låda med schampoflaskor är mellannivån och en schampoflaska är basnivån.

ArtikelnivåArtikelIngående artikelAntal inneliggande artiklar (st)
ToppnivåPall med lådorLåda med schampoflaskor24
MellannivåLåda med schampoflaskorSchampoflaska6
BasnivåSchampoflaska