Hur vet jag om en artikel befinner sig på bas-, mellan- eller toppnivå?

En artikel kan förekomma på tre olika nivåer:

  • Basnivå – den lägsta nivå i en artikelhierarki. En basnivå ingår alltid i en annan artikel på mellan- eller toppnivå, men har i sig inga ingående artiklar som identifieras med GTIN (GS1-artikelnummer).
  • Mellannivå – den mellersta nivån i en artikelhierarki. En artikel på mellannivå innehåller andra artiklar och ingår samtidigt själv i en artikel. En artikel på mellannivå kan innehålla artiklar på basnivå eller andra artiklar på mellannivå.
  • Toppnivå – den högsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på toppnivå innehåller andra artiklar men ingår själv inte i en annan artikel.

För varje artikel på topp- och mellannivå ska de ingående artiklarna på nästa lägre nivå i artikelhierarkin anges.

Exempel: På en pall står 24 st lådor. Varje låda innehåller 6 st schampoflaskor. Pallen är toppnivån, en låda med schampoflaskor är mellannivån och en schampoflaska är basnivån.

Artikelnivå Artikel Ingående artikel Antal inneliggande artiklar (st)
Toppnivå Pall med lådor Låda med schampoflaskor 24
Mellannivå Låda med schampoflaskor Schampoflaska 6
Basnivå Schampoflaska