Hur vet jag om en artikel befinner sig på bas-, mellan- eller toppnivå?

En artikel kan förekomma på tre olika nivåer:

  • Basnivå – den lägsta nivå i en artikelhierarki. En basnivå ingår alltid i en annan artikel på mellan- eller toppnivå, men har i sig inga ingående artiklar som identifieras med GTIN (GS1-artikelnummer).
  • Mellannivå – den mellersta nivån i en artikelhierarki. En artikel på mellannivå innehåller andra artiklar och ingår samtidigt själv i en artikel. En artikel på mellannivå kan innehålla artiklar på basnivå eller andra artiklar på mellannivå.
  • Toppnivå – den högsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på toppnivå innehåller andra artiklar men ingår själv inte i en annan artikel.

För varje artikel på topp- och mellannivå ska de ingående artiklarna på nästa lägre nivå i artikelhierarkin anges.

Exempel: På en pall står 24 st lådor. Varje låda innehåller 6 st schampoflaskor. Pallen är toppnivån, en låda med schampoflaskor är mellannivån och en schampoflaska är basnivån.

ArtikelnivåArtikelIngående artikelAntal inneliggande artiklar (st)
ToppnivåPall med lådorLåda med schampoflaskor24
MellannivåLåda med schampoflaskorSchampoflaska6
BasnivåSchampoflaska
Tillbaka till toppen