Hur bygger jag upp en artikelhierarki för en expopall?

På en expopall finns ofta konsumentförpackningar i öppnade ytterförpackningar. I artikelhierarkin ingår konsumentartikeln på basnivån, och expopallen är den beställningsbara samt logistiska enheten på toppnivån.

Exempel: På en expopall står 42 st förpackningar som innehåller konsumentförpackningar med kattmat.

Artikelnivå          Artikel Ingående artikel  Antal inneliggande artiklar (st)
Toppnivå Expopall Konsumentförpackning med kattmat 324
Basnivå Konsumentförpackning med kattmat

Observera att de öppnade ytterförpackningarna inte ska anges som artikel på mellannivå eftersom att de inte har samma logistiska egenskaper som oöppnade ytterförpackningar. Om öppnade ytterpackningar anges som om de vore oöppnade kan det leda till problem i handelns varuförsörjning till butik.