Omfotografering av marknadsbilder

När du laddar upp produktbilder i Validoo kontrollerar vi att bilderna följer Kvalitetssäkringsreglerna. Om bilden inte får godkänt ber vi dig korrigera genom att redigera om bilden, men om felen är rent fotograferingstekniska, kan de inte rättas till med redigering och du behöver då fotografera om bilden.

Vid följande fotograferingstekniska brister behöver dina bilder omfotograferas:

  • Bilden har interpoleringsartefakter eller kompressionsartefakter.
  • Det finns synliga signaturer, fingeravtryck eller vattenstämplar.
  • Bilden är en scannad bild från utskrivna sidor.
  • Bilden är inte professionellt och skarpt fotograferad.
  • Bilden är överskärpt i den digitala bildbehandlingen.
  • Bildobjektet är mindre än 1800 pixlar vid beskärning.

Vår fotostudio hjälper dig gärna med kvaliteten på dina produktbilder. Beställ produktfotografering eller redigering av oss.

Tillbaka till toppen