Min produkt innehåller havre och i förpackningens ingrediensförteckning står det ”havre”. Hur ska jag ange allergener i Livsmedelsinformationen?

Ange kodvärdet för Spannmål som innehåller gluten i term ”T4078 Allergentyp, kod”.

Gå till kodlistan för T4078 Allergentyp >>