Hur anger jag allergener i Livsmedelsinformationen?

Allergener ska anges med hjälp av termerna T4078 Allergentyp, kod och T4079 Innehållsnivå, kod samt i T4088 Ingrediensförteckning.

Användargruppen för Livsmedelsinformation rekommenderar även att allergenerna markeras med versaler, det vill säga stora bokstäver, i T4088 Ingrediensförteckning.

Exempel: I ingrediensförteckningen på förpackningen är allergenen mjölk angiven med fet text eller i kursiv text som mjölk. I T4088 Ingrediensförteckning är allergenen MJÖLK angiven med versaler.