Hur anger jag koffeinhalten i en artikel som innehåller tillsatt koffein?

Halt av tillsatt koffein ska redovisas i ingrediensförteckningen, så som det står på produktförpackningen. Observera att koffein som finns naturligt, som i till exempel kaffe och te, inte behöver redovisas i ingrediensförteckningen.