Hur anger jag näringsdeklaration för sammansatta artiklar?

Det finns två sätt:

A. Komponentklassen används

För en sammansatt artikel som består av olika ingående komponenter som inte har egna GTIN ska näringsdeklaration för de olika ingående komponenterna redovisas var och en för sig om detta klart framgår av vad som angivits på förpackningen.

B. Komponentklassen används ej

För en sammansatt artikel som består av olika ingående artiklar som inte har egna GTIN ska näringsdeklarationen redovisas gemensamt för de olika artiklarna. Detta sker genom att slå ihop de olika näringsvärdena per näringsämne. 

Läs mer om hur du använder Komponentklassen i Handledningen för Artikelinformation.

OBS!

Notera att vissa mottagare inte kan ta emot information som anges med hjälp av komponentklassen och då får man ange informationen enligt sätt B.

Tillbaka till toppen