Hur beräknar jag kontrollsiffra?

1.    Gå in i verktyget Beräkna kontrollsiffra

2.    Välj vilken typ av GS1-nummer du vill skapa. Exemplet visar beräkning för att skapa GTIN-13.

3.    Skriv i ditt företagsprefix (du hittar det i välkomstmailet eller genom att logga in på MyGS1)

4.    Skriv i löpnummer. Vi rekommenderar att du väljer löpnummer i nummerordning – 000, 001, 002 osv.

5.    Välj hur många nummer du vill skapa.

6.    Klicka på ”Beräkna” för att få fram nummer inklusive kontrollsiffra.

Du kan nu välja att ladda ner dina nummer som excel-, eller csv-fil eller att kopiera dem.

Det är viktigt att du själv håller reda på vilka nummer du använder eftersom detta inte registreras hos oss.