GTIN-14

GTIN-14 består av 14 siffror. Du skapar GTIN-14 med hjälp av en inledande logistisk variant, ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra.

  • Den logistiska varianten är en siffra mellan 1 och 9. Siffrorna 1 till 8 används för att skapa nya GTIN-14 till olika förpackningsnivåer av en produkt. Det går alltså att skapa nya GTIN-14 för upp till 8 förpackningsnivåer av samma produkt. Observera att den logistiska varianten 9 endast används för artiklar med varierande mått (som vikt, storlek eller längd) eller varierande antal.
  • GS1 Företagsprefix består av 6-9 siffror.
  • Löpnumret består av 3-6 siffror beroende på företagsprefixets längd. Vi rekommenderar att du numrerar artiklarna så att den första artikeln får nummer ”…001”, den andra artikeln får nummer ”…002”, och så vidare.
  • Kontrollsiffran beräknar du här.

Så här skapar du GTIN-14 med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som har nio siffror:

Om företagsprefixet har färre än nio siffror skapar du artikelnumret på samma sätt som ovan, men löpnumret kommer att bestå av fler än tre siffror.