Skapa GS1-fraktnummer (GSIN)

GS1-fraktnummer kallas för GSIN (Global Shipment Identification Number) och är ett globalt unikt nummer som används för att numrera ett antal logistiska enheter som ingår i samma frakt. GSIN uppfyller kraven för UCR (Unique Consignment Reference) enligt Världstullorganisationen (World Customs Organization).

Förberedelser

För att ta fram ett GSIN behöver du först skaffa ett GS1-Företagsprefix – en nummerserie som ger ditt företag och dina artiklar en unik identitet. De GS1-nummer som du skapar med företagsprefixet kan du sedan använda över hela världen.

Skapa GSIN

GSIN består av 17 siffror. Du skapar GSIN med hjälp av ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra.

  1. Ange ditt GS1 Företagsprefix som består av 6–9 siffror.
  2. Ange ett löpnummer. Vi rekommenderar att du numrerar enheterna så att de första enheterna som ingår i samma frakt får nummer ”…001”, de andra enheterna får nummer ”…002”, och så vidare. Observera att du själv måste ha koll på vilka löpnummer du använder eftersom detta inte är något som registreras hos oss.
  3. Slutligen ska du beräkna och ange en kontrollsiffra. Kontrollsiffran går inte att bestämma själv utan måste räknas ut.

Om företagsprefixet har färre än nio siffror skapar du fraktnumret på samma sätt som ovan, men löpnumret kommer att bestå av fler än sju siffror.