Artikelns mått har förändrats. Måste jag byta GTIN?

GTIN-reglerna beskriver vilka förändringar av en artikel som kräver att artikeln får ett nytt GTIN (GS1-artikelnummer) respektive vilka ändringar som är tillåtna utan att GTIN byts ut. Ett yttermått får ändras med högst 20 %, utan att artikeln behöver få ett nytt GTIN.

Läs mer om de internationella GTIN-reglerna >>

Ett vanligt fel i artikelinformationen är att bredd och djup har förväxlats. För att artikelinformationen ska bli rätt behöver värdena för höjd och bredd ändras, vilket ofta leder till att ändringen är större än 20 % och utanför GTIN-reglerna. Det är då tillåtet att skicka om artikelinformationen med status korrigering utan att behöva tilldela artikeln ett nytt GTIN. Detta är under förutsättning att artikeln är ny och inte redan finns på marknaden.

Tänk på att, om felet upptäcks sent, kan det ha stor påverkan på varumottagarens förberedelser för lansering, till exempel planeringen av artikelns placering i hyllan. Uppmärksamma gärna din handelspart på att ny information med stora korrigeringar har skickats.

Tillbaka till toppen