Vilka GTIN kan användas i artikelinformationen?

I artikelinformationen kan endast dessa GTIN användas:

  • Alla GTIN som har skapats med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som är utdelat av GS1 Sweden, en GS1-organisation i ett annat land eller av GS1 Global Office.
  • I Sverige kan ett viktvarunummer (börjar på ”2X..”) anges som GTIN för konsumentartiklar med varierande vikt. I vissa länder, till exempel Nederländerna, är det inte tillåtet att ange ett viktvarunummer som GTIN, utan ett ”riktigt” GTIN måste anges. Leverantören måste därför ta reda på vad som gäller för respektive mottagare i olika länder.
  • ISSN och ISBN kan anges som GTIN för böcker, enligt ett avtal mellan GS1 och ISSN respektive ISBN.