Hur många siffror ska ett GTIN (GS1-artikelnummer) innehålla?

I artikelinformationen ska ett GTIN (GS1-artikelnummer) alltid bestå av 14 siffror. Fyll därför ut med inledande nollor för GTIN-13 och GTIN-8. Det är endast artikelnumrets format som ändras, och artikelnumrets betydelse förblir oförändrat.

Exempel:

  • GTIN-13: 07300011000017
  • GTIN-8: 00000073000013