GS1-kupongnummer (GCN)

GCN (Global Coupon Number) är ett GS1-kupongnummer som används för att ge fysiska och digitala kuponger en unik identitet.

Det globala kupongnumret gör det möjligt att identifiera en specifik kupong och sedan lösa in den mot en ekonomisk rabatt eller lojalitetspoäng i samband med ett köp.

Kupongnumret är kopplat till ett erbjudande beskrivet i en databas. I databasen finns information om giltighet och villkor och möjlighet att kontrollera så att kupongen inte redan har använts.

Vem använder GCN?

Företag inom flera branscher, bland annat dagligvaru– och detaljhandel, foodservice och på olika e-handelsplatser använder använder GCN. Ofta är många olika parter inblandade i administrationen kring kupongerna, från tillverkare till återförsäljare och appleverantörer.

Även enskilda butiker använder GCN för sina butiksinterna kuponger. En butiksintern kupong lämnar aldrig butiken och gäller bara i just den butik som utfärdat kupongnumret.

Nyttan med GCN

GCN identifierar alltid ett specifikt kupongerbjudande och gör det möjligt att dela kuponginformationen elektroniskt. På så sätt har alla parter tillgång till korrekt information om kupongen och dess inlösen liksom den finansiella lösningen dem emellan.

Kuponger används flitigt inom handeln och kan utfärdas på olika sätt, från enklare värdekuponger till komplexa erbjudanden anpassade för olika nivåer i ett lojalitets-program. Om det finns behov att identifiera individuellt utfärdade kuponger kan en valfri seriekomponent användas i nu

Skapa GCN och överför till en streckkod

GCN består upp till 25 siffror. Du skapar GCN med hjälp av ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer, en kontrollsiffra och ett valfritt serienummer. GCN kan överföras med någon av streckkoderna GS1-128 eller GS1 DataMatrix. Ta hjälp av vår guide för att skapa dina nummer.

Tillbaka till toppen